“สามารถ” ประกาศ ลาออก พรรคเพื่อไทย

890

‘สามารถ แก้วมีชัย’ ยื่นหนังสือลาออก จากตำแหน่ง รองหน.พรรค พท. และ กรรมการบริหาร ชี้ มีเหตุผลบางประการ หากนั่งทำหน้าที่ต่อไป จะไม่เกิดประโยชน์

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายสามารถ แก้วมีชัย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย (พท.) ได้ยื่นหนังสือต่อ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เพื่อขอลาออกจากตำแหน่งคณะกรรมการบรหารพรรคเพื่อไทย และรองหัวหน้าพรรค โดยหนังสือลาออกระบุว่า เนื่องจากมีเหตุผลความจำเป็นบางประการ ที่เห็นว่าการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยและรองหัวหน้าพรรคของผม คงไม่สามารถทำงานให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพได้

ผมจึงขอลาออกจากตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สำหรับ นายสามารถ เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2544 , 2548 , สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ,  และเคยดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม,ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม