เครือข่ายมนุษย+ธรรมจับมือศูนย์กลางอิสลามฯ มอบเสื้อผ้ากันหนาวผู้อพยพ จ.ตาก

247

เครือข่ายมนุษย+ธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้นำเสื้อผ้ากันหนาว เครื่องอุปโภรบริโภค และเงินสด ไปมอบให้พี่น้องผู้ยากไร้ ผู้อพยพจ.ตาก