เครือข่ายมนุษย+ธรรมจับมือศูนย์กลางอิสลามฯ มอบเสื้อผ้ากันหนาวผู้อพยพ จ.ตาก

318

เครือข่ายมนุษย+ธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้นำเสื้อผ้ากันหนาว เครื่องอุปโภรบริโภค และเงินสด ไปมอบให้พี่น้องผู้ยากไร้ ผู้อพยพจ.ตาก

เครือข่ายมนุษย+ธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้นำเสื้อผ้ากันหนาว เครื่องอุปโภรบริโภค และเงินสด ไปมอบให้พี่น้องผู้ยากไร้ ผู้อพยพ ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัยการสู้รบ บ้านแม่เปี้ยม อ.พบพระ จังหวัดตาก

สำหรับจังหวัดตากมีศูนย์อพยพชาวเมียนมาที่ลี้ภัยจากการสู้รบมาตั้งแต่ปี 2532 อยู่ 3 ศูนย์ ประกอบด้วยศูนย์อพยพบ้านแม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก-ศูนย์อพยพบ้านอุ้มเปี้ยม อ.พบพระ จ.ตาก และศูนย์อพยพบ้านนุโพ อ.อุ้มผาง จ.ตาก โดยผู้มีสถานะทั้งสิ้น 64,947 คน และไม่มีสถานะอีกกว่า 30,000 คน แม้จะมีการส่งไปยังประเทศที่ 3 แล้ว 30,000 คนแต่จำนวนไม่ลดลงแต่อย่างใด

ขอบคุณภาพ สมาน สมานพิทักษ์