“สุวิทย์” ฟิตจัด นำ ยุวชนอาสา “เมืองน้ำดำ” เพิ่มผลผลิต “กุ้งก้ามกราม”

32
“สุวิทย์” นำ ยุวชนอาสากาฬสินธุ์ แก้ปัญหาการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ใช้เทคโนฯ ช่วยเพิ่มผลผลิตจาก 120 กก./ไร่ เป็น 200 กก./ไร่ ลดต้นทุนการผลิตจาก 230 บาท เหลือ เพียง 190 บาท/ กก. 
วันที่ 15 ธ.ค.62 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่โครงการยุวชนอาสา จ.กาฬสินธุ์ ดูโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ในพื้นที่ บ้านโคกก่อง และ บ้านโพธิ์ชัย ต.บัวบาน อ.ยางตลาด แก้ปัญหาความยากจน ตามระบบบริหารจัดการข้อมูล การพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) จำนวน 120 คน
ทั้งนี้พบว่า ปัญหากุ้งก้ามกรามที่เลี้ยงนำมาจำหน่ายในตลาดมีขนาดเล็ก น้ำหนัก 25 – 30 ตัว/ กก.  แถมมีราคาสูง ไม่แน่นอน การอนุบาลลูกกุ้งมีอัตราการรอดตายต่ำ ไม่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ ไปจนถึงปัญหาคุณภาพน้ำจากเขื่อนลำปาว โดยก่อนหน้านี้โครงการ “หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโ