“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานคติธรรม “ยังประโยชน์ให้สำเร็จ”เนื่องในวันปีใหม่

48

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระรูป พร้อมพุทธศาสนสุภาษิต ว่า “โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ เปล่งวาจางาม ยังประโยชน์ให้สำเร็จ” เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ (25 ธ.ค.) เฟซบุ๊กเพจ “สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช” ได้โพสต์ข้อความ ว่า ที่ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต ว่า “โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ เปล่งวาจางาม ยังประโยชน์ให้สำเร็จ” เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓