ประชา ปลื้มปิติ! ‘พระองค์หญิง’ประทาน’ส.ค.ส.อวยพรปีใหม่’ 2563

120
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประทาน ส.ค.ส.อวยพรปีใหม่ 2563 ในพระอิริยาบถต่างๆ ยังความปลื้มปิติเป็นล้นพ้น
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2563  เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้
โดยหน้าปกของบัตรอวยพร เป็นอักษรพระนามย่อ ส.ร.อยู่ตรงกลาง และด้านในประกอบด้วย 4 หน้า หน้าแรกเป็นอักษรพระนามย่อ ส.ร.อยู่ด้านบน ตรงกลางมีข้อความอวยพรทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ข้อความว่า “Wishing you happiness and a new year filled with joy. Vous souhaite pleine de bonheur et une nouvelle annee pleine de joic.” และตกแต่งด้วยภาพนกยูงที่งดงาม
สำหรับอีก 3 หน้า เป็นพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในพระอิริยาบถต่างๆ ยังความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นในพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้