ศาลฯ สั่งคุก ‘พนม ศรศิลป์’ อดีต ผอ.พศ.กับพวก 20 ปี คดีเงินทอนวัด

205

ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ตัดสินคดีเงินทอนวัด สั่งจำคุก”พนม ศรศิลป์”อดีต ผอ.พศ.กับพวก 20 ปี ส่วนฆราวาสอีกสอง 1 – 6 ปี ร่วมชดใช้เงินคืน 12 ล้าน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 ธ.ค.62 ที่ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถ.นครไชยศรี ศาลอ่านคำพิพากษา คดีเงินทอนวัด ที่พนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 3 เป็นโจทก์ ฟ้อง นายพนม ศรศิลป์ อดีตผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.),นายวสวัสตติ์ กิตติธีระสิทธิ์ อดีตผอ.ส่วนบูรณะพัฒนาวัดและการศาสนสงเคราะห์ กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , นายเจษฎา วงศ์เมฆ ฆราวาส ทำหน้าที่ติดต่อหาวัด, นายชรินทร์ มิ่งขวัญ ฆราวาส ทำหน้าที่ติดต่อหาวัดเป็นจำเลยที่ 1 – 4 ต่อ  ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต กรณีเบียดบังเอาเงินของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไปเป็นประโยชน์ของตน โดยใช้วัดเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดรับโอนเงินงบประมาณที่มีการเบียดบังไปจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83,86,91 147,157 และขอให้จำเลยที่ 1-3 ร่วมกันคืนหรือใช้เงินจำนวน 12,000,000 บาทและให้จำเลยที่ 4 ร่วมกันคืนหรือใช้เงินจำนวน 3,000,000 บาทแก่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจำเลยให้การปฏิเสธ และไม่ได้รับการประกัน ศาลอาญาฯ พิเคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายที่นำสืบหักล้างกันแล้วเห็นว่า พวกจำเลยกระทำผิดจริง

พิพากษาว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147(เดิม) ประกอบมาตรา 83 จำเลยที่ 3 -4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 (เดิม) ประกอบมาตรา 86

การกระทำของจำเลยที่ 1-3 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรม เป็นกระทงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 จำคุกจำเลยที่ 1- 2 กระทงละ 5 ปีจำนวน 4 กระทงรวมคนละ 20 ปี จำคุกจำเลยที่ 3 กระทงละ 3 ปี 4 เดือนรวม 4 กระทงเป็นจำคุก 12 ปี 16 เดือนและจำคุกจำเลยที่ 4 รวม 3ปี 4 เดือน

จำเลยที่ 3 -4 ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้ กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุก จำเลยที่ 3 ไว้ 6 ปี 8เดือน และ จำคุกจำเลยที่ 4 ไว้1ปี 8 เดือน และให้จำเลยที่ 1-3 ร่วมกันคืนเงินหรือใช้เงินจำนวน 12,000,000 บาท โดยให้จำเลยที่ 4 ร่วมใช้เงินกับจำเลยที่ 1 – 3 จำนวน 3 ล้านบาท แก่ผู้เสียหาย