“ชวน” ชูธง หนุนแก้ รธน. พร้อมค้าน หัวชนฝา ตั้ง ผบ.ทัพ นั่ง เก้าอี้ ส.ว.

208

“ชวน” ชูธง หนุน แก้ รธน. ชี้ เป็น ประชาธิปไตยน้อย และไม่เห็นด้วย กรณี ตั้ง ผบ.เหล่าทัพ เป็น ส.ว.โดยตำแหน่ง เรียกร้องทุกฝ่าย ระดมสมองแก้ไขด้วยสันติ 

วันที่ 31 ธ.ค. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวถึงข้อเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า ส่วนตัวเป็นคนหนึ่งที่ไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะมีความเป็นประชาธิปไตยน้อยกว่าในอดีต เมื่อครั้งมีการยกร่างรัฐธรรมนูญได้เคยพบกับรองประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และให้ข้อมูลว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ แต่มาจากตัวบุคคล จึงต้องแยกให้ออกจากกัน ผู้ร่างรัฐธรรมนูญต้องเข้าใจตรงนี้ด้วย ดังนั้น จึงได่เสนอไปว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญควรรับฟังความเห็นทุกฝ่ายรวมทั้งวุฒิสภา

“ถ้าเรามุ่งไปที่บทบาทวุฒิสภา แน่นอนว่าบางท่านคงไม่เห็นด้วย และมีการต่อต้าน แต่ถ้าเชิญมาคุยว่าเป้าหมายประเทศที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆนั้น หลักควรเป็นอย่างไร เช่น การบรรจุให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพต้องเป็นส.ว. ผมคิดว่าโดยหลักไม่เคยมีการระบุ ส.ว.โดยตำแหน่งแบบนี้ เพราะถ้าจะเลือกคนเข้ามาก็ควรเป็นระบบอื่น ผมไม่ได้ว่าตำแหน่งของเขา แต่ในทางประชาธิปไตยไม่ควรไปกำหนดให้ทำอย่างนั้น” นายชวน กล่าว

นายชวน กล่าวว่า ทั้งหมดขึ้นอยู่กับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จะพิจารณา แต่อย่าไปคิดเรื่องล้ม โดยควรคิดว่ามาร่วมมือกันเพื่อให้รัฐธรรมนูญมีประสิทธิภาพ และ มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าเมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มาจากหลายฝ่าย ก็น่าจะได้คุยกันจริงในเรื่องนี้ โดยมีเป้าหมายว่าเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คุยให้เข้าใจกัน และกำหนดไว้ในกฎหมายต่อไป

“พูดง่ายๆ คือหลายกลุ่มอาจมีปัญหาที่กระทบเขา แต่เมื่อคุยกัน และทำความเข้าใจกันได้ ความขัดแย้งนั้นอาจจะเบาลง จะไปหวังให้ทุกคนเห็นเหมือนกันหมดมันเป็นไปไม่ได้ แต่ถ้าลดลงมาก็สามารถหาข้อยุติที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมได้ หากเราไม่ปรับเลยการแก้ไขจะทำไม่ได้เลย”

เมื่อถามว่า จะเป็นไปได้หรือไม่ในฐานะประธานรัฐสภาจะเป็นคนกลางประสานส.ส.และส.ว.ให้มาร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายชวน กล่าวว่า อยู่ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไม่ได้อยู่ที่ประธานรัฐสภา