ในหลวง พระราชทาน พระบรมราโชวาท วันเด็ก ปลูกฝัง ความรู้ คุณธรรม ทำความดี

30

“พระเจ้าอยู่หัว” พระราชทานพระบรมราโชวาท “วันเด็กแห่งชาติ” ให้ ปลูกฝัง ความรู้ คุณธรรม เป็นหลักยึดมั่นในการทำความดี เพื่อจะได้เติบโต เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

1 มกราคม 2563 นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จ​พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​ พระราช​ทาน​พระบรมราโชวาท สำหรับลงพิมพ์​ในหนังสือ​วันเด็ก​แห่ง​ชาติ​ ปี​ 2563 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 ม.ค.​ ความว่า

“ความรู้​ และคุณ​ธรรม​ เป็นรากฐาน​สำคัญ​ของความดีความเจริญ​ทุกอย่าง เด็กทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษา​อบรมให้ถึงพร้อมด้วยความรู้​และคุณ​ธรรม​ เพื่อจะได้เติบโต​ขึ้น​เป็น​ผู้​ใหญ่​ที่มีคุณภาพ​ ผู้สามารถ​สร้าง​สรรค์​ความดีความเจริญ​ให้แก่ตนและสังคมส่วนรวม”

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันที่ 18 ธันวาคม พุทธศักราช 2562