“สมชัย” ชี้ อย่าทำ ไร้เดียงสา เหตุตั้ง ผบ.ทัพ เป็น ส.ว. เพื่อป้องกัน รัฐประหาร

48

“สมชัย”ยกเหตุผล 4 ข้อหนุน แก้ รธน.โละ ผบ.เหล่าทัพ พ้นเก้าอี้ ส.ว. ชี้ เพื่อยึดต้นแบบ ประชาธิปไตยสากล ประหยัดงบฯแผ่นดิน กรณีถ่างขาฯรับเงินเดือน2ทาง ย้ำขอให้ยึดเหตุผล อย่าอ้างไร้เดียงสา เพื่อป้องกันรัฐประหาร

วันที่ 2 ม.ค.63 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้โพสต์ข้อความผ่านฟซบุ๊ก แสดงความคิดเห็นในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ให้ผู้นำเหล่าทัพเป็นส.ว.ว่า การออกแบบ ส.ว. ที่ให้มีข้าราชการประจำ 6 คนมาเป็น ส.ว.โดยตำแหน่งนั้นมีประเด็นที่น่าพิจารณาหลายประการ โดยเนื้อหาระบุว่า…

การออกแบบ ส.ว. ที่ให้มีข้าราชการประจำ 6 คนมาเป็น ส.ว.โดยตำแหน่งนั้นมีประเด็นที่น่าพิจารณาหลายประการ

1) 6 ส.ว. ที่มาโดยตำแหน่งการเป็น ผบ.ของหน่วยคุมกำลังต่างๆ เช่น ทบ. ทร. ทอ. สส. ตร. และ ปลัดกลาโหม ทั้งๆที่คนเหล่านี้เป็นข้าราชการประจำ และศักดิ์ศรีมิได้แตกต่าง กับ ปลัดกระทรวงอื่น หรือ ตำแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวงอีกมากมายที่ล้วนแล้วแต่สำคัญไม่น้อยเช่นกัน

2) 6 ส.ว. ดังกล่าว จึงเป็นเหมือนอภิสิทธิ์ชน ที่นั่งสองเก้าอี้ รับเงินเดือนสองทาง ข้ามเส้นแบ่งไปมาระหว่างข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำ และ ด้วยความสำคัญของงานประจำ จึงเชื่อว่า จะไม่สามารถทำงานในหน้าที่ ส.ว.ได้อย่างเต็มที่และเต็มเวลา

3) การอ้างเหตุการดำรงตำแหน่งของ 6 ส.ว. ว่าเป็นการออกแบบมาเพื่อป้องกันการรัฐประหาร จึงไร้เดียงสายิ่ง เพราะจะอยู่นอกหรือในสภา หากคุมกำลังก็สามารถทำการรัฐประหารได้ ในอดีต ขนาดนายกรัฐมนตรีมีอำนาจเต็มยังรัฐประหารตัวเองเพราะเบื่อสภาได้

4) ข้อเสนอของ ประธานสภา ชวน หลีกภัย ที่ให้ทบทวน 6 ส.ว. ที่มาจากข้าราชการประจำ จึงเป็นข้อเสนอบนการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เป็นสากล ที่มุ่งให้มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างข้าราชการประจำและฝ่ายการเมืองที่สมควรนำมาพิจารณายิ่ง

การทบทวนควรตั้งอยู่บนหลักเหตุและผล อย่าหลับหูหลับตาเชียร์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จนลืมสิ่งที่เป็นหลักการ หรือมาบอกให้ทนๆแค่ 5 ปี

แต่ละวัน แต่ละเดือนที่ผ่าน ประเทศล้วนมีต้นทุนที่ต้องจ่ายครับ