ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น ‘ธวัชชัย นิมา’เดินตามรอยพ่อ’ประดิษฐ์ นิมา’

1164

ธวัชชัย นิมา เป็นบุตรชายของอัลมัรฮูมฮัจยุมุตตอฟาหรือประดิษฐ์ นิมา ที่ได้เดินตามหลังผู้เป็นพ่อมาตั้งแต่เด็ก ได้เรียนรู้และสืบทอดเจตนารมณ์การอุทิศตัวเพื่อสังคมของผู้เป็นพ่อได้เป็นอย่างดี

‘ผมมีโปรแกรมที่จะต้องเดินทางไปเป็นประธานเปิดงาน ประมาณ 40 งาน’ ธวัชชัย นิมา ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวในระหว่างการเป็นประธานเปิดงาน มู่รอกี้บุ้ลอิสลาม รำลึก ที่เปร็ง เมืองฉะเชียงเทรา

ธวัชชัย นิมา เป็นบุตรชายของอัลมัรฮูมฮัจยุมุตตอฟาหรือประดิษฐ์ นิมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบรรลือ รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ที่เพิ่งเสียชีวิตจากโรคหัวใจล้มเหลวไปเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

ฮัจยีประดิษฐ์ นิมา เป็นที่ยอมรับนับถือของมุสลิมไม่เพียงแต่ในพระนครศรีอยุธยาและมุสลิมในหลายจังหวัดได้เชิญให้ไปเป็นประธานเปิดงาน หลังการกลับสู่ความเมตตาของอัลเลาะฮ์ ธวัชชัย นิมา บุตรชาย

ธวัชชัย หรืออุสมาน นิมา ในวัย 37 ปี มีรูปร่างสูงใหญ่เหมือนฮัจยีมุตตอฟา เป็นกำนันในลาดบัวหลวง เป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลลาดบัวหลวง เป็นผู้สืบทอดงานของฮัจยีมุตตอฟาทั้งหมด ทั้งงานสังคม งานศาสนา และงานธุรกิจ

‘ผมโชคดที่ที่อาเยาะ(พ่อ)ส่งให้เรียนศาสนา ทำให้สามารถทำงานตามที่อาเยะทำไว้ได้’ ธวัชชัย กล่าว

อุสมา จบการศึกษาจากโรงเรียนอัซซิกรอ บางบังทอง ปริญาตรี-โท จากมหาวิทยาลัยราชภัฎวลัยลงกรณ์ และกำลังจะเข้าได้รับปริยญาเอกในช่วงกลางปีจากมหาวิทยาลัยราชภัฎวลัยลงกรณ์ โดยฮัจยีประดิษฐ์หนับธวัชชัยออกงานตั้งแต่วัยเด็ก ทำให้เขาซึมซับการทำงานของผู้เป็นพ่อได้แทบทุกอิริยาบถ

‘ผมต้องขออภัยต่อทุกท่าน ที่จะต้องพูดถึงบุคคลที่ใกล้ชิดกับอาเยาะผม’ ธวัชชัย กล่าวในระหว่างการเป็นประธานปิดงาน พร้อมเอ่ยชื่อบุคคลที่เคยทำงานร่วมกับฮัจยีประดิษฐ์ นิมา ครบทุกวัน ก่อนจะพูดถึงพูดถึงการจัดงานและสอดแทรกหลักการอิสลามลงไป ด้วยลีลาที่ใกล้เคียงกับฮัจยีประดิษฐ์ นิมา ซึ่งจัดเจนเวทีอีกซักหน่อย ก็คงจะเหมือนกัน(ดูคลิป)

ไม่เพียงการอุทิศตัวเพื่อสังคม แต่อัธยาศัยในการต้อนรับผู้คน การพูดจาปราศัยกับผู้คน ความมีน้ำจิตน้ำใจ และการดูแลช่วยเหลือสังคม ไม่แตกต่างกับผู้เป็นพ่อเลย เรียกว่า เป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นทีเดียว