ถก งบฯ 63 “เทพไท” หั่นทุกมาตรา จี้ “บิ๊กตู่” มา ฟังสภาฯ อย่าเลียน แบบ “ปู-แม้ว”

33

“เทพไท”เตรียมอภิปรายงบปี 2563 ลั่นขอปรับลดทุกมาตรา 10-15% เน้นงบฯการจัดอบรม หลักสูตรองค์กรอิสระ ปูทางสร้างคอนเน็คชั่น ก่อปัญหาตรวจสอบ แนะ “บิ๊กตู่”ควรมาสภาฟัง อย่าเอาอย่าง“ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์”

5 มกราคม 2563 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เฟซบุ๊กไลฟ์เกี่ยวกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 8-9 มกราคม 2563 เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563ในวาระสอง และวาระสาม ว่า ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งได้สงวนคำแปรญัตติขอปรับลด 10-15% ในทุกมาตรา ยกเว้นหมวดที่เกี่ยวกับงบประมาณของสำนักพระราชวัง ดังนั้นจะใช้สิทธิ์การอภิปรายในวาระสองอย่างเต็มที่ โดยจะอภิปรายเน้นหนักในงบประมาณการจัดอบรม สัมมนาและการจัดหลักสูตรพิเศษของหน่วยงาน หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม เพราะเห็นว่าการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมสัมมนาขององค์กรอิสระ จะเป็นการสร้างระบบอุปถัมภ์ หรือสร้างคอนเน็คชั่นกันระหว่างผู้เข้าเรียนหลักสูตรเหล่านั้น จะทำให้กระบวนการยุติธรรม และการตรวจสอบขององค์กรอิสระ สูญเสียความเป็นอิสระ หรือความเป็นกลางได้ จึงไม่ควรจะมีหลักสูตรเหล่านี้

ยกเว้นหลักสูตรด้านความมั่นคงของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ( วปอ.) หรือหลักสูตรด้านการเมืองของสถาบันพระปกเกล้า (ปปร.) ส่วนภาคเอกชน เช่น หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน(วตท.)หรือหลักสูตรวิทยาลัยการพลังงาน(วพน.) ก็เป็นสิทธิ์ของภาคเอกชนที่สามารถทำได้อย่างอิสระ นอกจากนี้แล้วไม่ควรจะจัดหลักสูตรพิเศษใดๆทั้งสิ้น เพราะจะทำให้กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เสื่อมเสีย ขาดความเชื่อมั่นจากสังคม ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร ของศาลยุติธรรม, ศาลรัฐธรรมนูญ, ศาลปกครอง, ปปช. หรือ กกต.ฯลฯ

ส่วนการลงมติในวาระสาม มั่นใจว่าสามารถผ่านมติของสภาฯได้อย่างแน่นอน แม้ว่ารัฐบาลเสียงจะปริ่มน้ำก็ตาม และในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์จะมีการประชุม ส.ส.ของพรรค ในวันอังคารที่ 7 มกราคมนี้ เพื่อรับฟังมติวิปรัฐบาลจากวิปของพรรค และเชื่อว่า ส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลทุกคน ต้องลงมติตามมติรัฐบาลทุกคน และเชื่อว่าการลงมติของพรรคฝ่ายค้านทำได้ก็แค่ลงมติงดออกเสียง คงไม่มี ส.ส.คนใดโหวตไม่รับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี2563 อย่างแน่นอน จึงทำให้มั่นใจว่า พ.ร.บ.งบประมาณ ปี2563 ผ่านได้100%

สำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ปี2563 ในครั้งนี้ อยากเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตลอดเวลาของการประชุม เพื่อรับฟังเหตุผลของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเสนอแนะ ตั้งข้อสังเกตการจัดทำงบประมาณของรัฐบาล เพื่อจะนำไปใช้เป็นข้อมูล ปรับปรุงแก้ไขในการบริหารประเทศต่อไป

“อยากให้ พล.อ.ประยุทธ์ ดูแบบอย่างการทำหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในอดีต ที่ให้ความสำคัญกับการประชุมสภา และให้เกียรติกับฝ่ายนิติบัญญัติมากเป็นพิเศษของนายสมัคร สุนทรเวช หรือนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แต่ไม่ควรจะเอาแบบอย่างของนายทักษิณ ชินวัตร หรือนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ให้ความสำคัญกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรน้อยมาก ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ควรจะเข้าร่วมประชุม และตอบกระทู้ถามด้วยตัวเองให้มากที่สุด เพราะที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่ควร หวังว่าในปีนี้คงจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำหน้าที่ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหาร ที่ให้ความสำคัญกับการทำงานและการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติให้มากกว่าปีที่ผ่านมา” นายเทพไท กล่าว