กล่าวหาเลื่อนลอย! สภาแจงไม่มีห้องละหมาดทุกชั้น ระบุมีห้องทำพิธีทุกศาสนา

1269

กลุ่มปกป้องพุทธ ออกมาระบุว่า รัฐสภาสร้างห้องละหมาดทุกชั้น ในอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เป็นการกุข่าวเท็จสร้างความแตกแยก

วันที่ 6 ม.ค. 2563 ตามกลุ่มกปพส.ได้ระบุว่า มีการสร้างห้องละหมาดในอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ทุกชั้นนั้น ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยหน่วยงานสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พบว่า ข้อมูล / ข่าวที่ปรากฏดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ

ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงว่า จากประเด็นที่มีการแชร์ข้อมูลตามช่องทางไลน์ และโซเซียลต่างๆ อย่างต่อเนื่องในปัจจุบันเกี่ยวกับประเด็นข้างต้นนั้น ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในทางที่ผิด ที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่นี้มีห้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามเพียงศาสนาเดียวและมีจำนวนทุกชั้นนั้น เป็นการให้ข้อมูลที่มีการบิดเบือน ทำให้ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด ถึงอาคารรัฐสภาแห่งใหม่มีห้องละหมาดมากเกินความจำเป็น

โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระบุว่า ตามโครงสร้างของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่นั้นมีห้องสำหรับใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหลากหลายศาสนา ซึ่งไม่ได้มีเพียงห้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามเพียงศาสนาเดียวเท่านั้น โดยยังมีห้องสำหรับใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและห้องสำหรับใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์อีกด้วย โดยสัปปายะสภาสถาน หรือ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่นี้ ได้มีการออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกคน ไม่ได้จัดเตรียมไว้เพื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะเท่านั้น

ในข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างว่า “ทำไมต้องมีห้องละหมาดทุกชั้น” สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริงเพราะห้องสำหรับใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ถูกจัดสรรไว้อย่างเป็นสัดส่วนตามแบบก่อสร้างที่ได้กำหนดไว้ มีรายละเอียดดังนี้

1. พื้นที่ชั้น 2 ส่วนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 2 ห้อง พื้นที่ 84.00 ตร.ม

1.1 ห้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ จำนวน 1 ห้อง พื้นที่ 84.00 ตร.ม.

1.2 ห้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ จำนวน 1 ห้อง พื้นที่ 84.00 ตร.ม.

1.3 ห้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม จำนวน 1 ห้อง พื้นที่ 221.20 ตร.ม.

2. พื้นที่ชั้น 3 ส่วนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

2.1 ห้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ จำนวน 1 ห้อง พื้นที่ 99.70 ตร.ม

2.2 ห้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ จำนวน 1 ห้อง พื้นที่ 99.70 ตร.ม.

2.3 ห้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม จำนวน 1 ห้อง พื้นที่ 200.20 ตร.ม.

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถสอบถาม Call Center ได้ที่ 02-2441000

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

#ข่าวปลอม #สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร #ห้องละหมาด #อาคารรัฐสภา