พระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชน รับสั่ง สตช.งดปิดจราจร ระหว่างขบวนเสด็จ

52

โฆษกสำนักนายกฯ โพสต์ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยประชาชน รับสั่ง สตช. ห้าไม่ให้ ปิดการจราจร ระหว่างขบวนเสด็จ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้น 

13 ม.ค. 63  นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกสำนักนายกรัฐมตรี เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ก โดยมีเนื้อหาดังนี้ …นั