พระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชน รับสั่ง สตช.งดปิดจราจร ระหว่างขบวนเสด็จ

47

โฆษกสำนักนายกฯ โพสต์ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยประชาชน รับสั่ง สตช. ห้าไม่ให้ ปิดการจราจร ระหว่างขบวนเสด็จ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้น 

13 ม.ค. 63  นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกสำนักนายกรัฐมตรี เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ก โดยมีเนื้อหาดังนี้ …นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบดีถึงปัญหาการจราจรและทรงห่วงใยประชาชน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้กำหนดแนวทางอำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดยไม่ให้ปิดการจราจร ให้จัดช่องทางขบวนเสด็จส่วนพระองค์ และ ช่องทางประชาชนโดยใช้อุปกรณ์เพื่อความสะดวก กรณีที่มีเกาะกลางถนนเส้นทางฝั่งตรงข้ามสามารถใช้ได้ตามปกติ กรณีไม่มีเกาะกลางถนนให้ใช้กรวยยางวาง กรณีทางร่วมทางแยกใช้วิธีการควบคุมรถ

สำหรับสะพานกลับรถ หรือ สะพานข้ามใช้ได้ตามปกติ ทางพิเศษที่มีด่านให้วางแนวกรวยยางตามความเหมาะสม เน้นย้ำในการวางอุปกรณ์ให้พิจารณาตามความเหมาะสม และ ใช้มาตรการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับทั้งประชาชนและผู้ปฏิบัติหน้าที่

การดำเนินการปรับรูปแบบการถวายการอารักขา ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลัก เพื่อถวายความปลอดภัยแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระบรมวงศานุวงศ์ในระดับสูงสุด เพื่อให้สมกับพระเกียรติ และเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ