‘ในหลวง-พระราชินี’ พระราชทานสิ่งของ จนท.ชุดคุ้มครอง ร่มไทร พลีชีพ ปกป้องปชช.

27

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่ญาติเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลร่มไทร ที่เสียชีวิต

13 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของ สมาชิกเอก อนุวัฒน์ กอเดย์ เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลร่มไทร ณ บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 4 ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามและใช้ระเบิดแสวงเครื่องแบบขว้าง โจมตีใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลร่มไทร บ้านไอดีแย หมู่ที่ 3 ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส และได้ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม ณ กุโบร์บ้านกูยิ ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563