ปลื้มปิติ! พระเทพฯ พระราชทานพร ตรุษจีน “ฉู่เจ้าเฟิงเหนียน” สมบูรณ์ รุ่งเรือง

32

ปลื้มปีติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พระราชทานพรวันตรุษจีนปี 2563 “ฉู่เจ้าเฟิงเหนียน” พร้อมลายพระหัตถ์ ภาษาจีน ให้เป็นปี”หนูทอง” ที่ เจริญรุ่งเรือง และ อุดมสมบูรณ์

วันที่ 14 มกราคม เว็บไซต์ของร้าน “ภูฟ้า” เผยแพร่ข่าว  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพรวันตรุษจีน ปีชวด 2563 คำและความหมายของพรพระราชทานตามลายพระหัตถ์ภาษาจีนคือ “ฉู่เจ้าเฟิงเหนียน” หมายถึงการมีหนูจำนวนมาก เป็นสัญญาณว่าปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนั้น จะเป็นปีที่อุดมสมบูรณ์ เจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริง

ผู้ได้รับพรพระราชทานปีนี้ จะพบแต่ความสุข ความเจริญ และความอุดมสมบูรณ์ยิ่ง เพื่อความสุข ความเจริญ และความอุดมสมบูรณ์ ทางร้านภูฟ้าจึงได้อัญเชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์รูปหนู และลายพระหัตถ์ภาษาจีนมาปักบนกระเป๋าเสื้อโปโลสีแดง นำมาจำหน่ายเพื่อเป็นของขวัญให้คนไทยได้สวมใส่ฉลองเทศกาลตรุษจีน เพื่อให้เทศกาลตรุษจีนปีนี้เป็นเทศกาลแห่งความสุข ความเจริญ อุดมสมบูรณ์ และทำมาค้าขึ้นมีโชคมีลาภกันถ้วนหน้า