ปลื้มปิติ! พระเทพฯ พระราชทานพร ตรุษจีน “ฉู่เจ้าเฟิงเหนียน” สมบูรณ์ รุ่งเรือง

56

ปลื้มปีติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พระราชทานพรวันตรุษจีนปี 2563 “ฉู่เจ้าเฟิงเหนียน” พร้อมลายพระหัตถ์ ภาษาจีน ให้เป็นปี”หนูทอง” ที่ เจริญรุ่งเรือง และ อุดมสมบูรณ์

วันที่ 14 มกราคม เว็บไซต์ของร้าน “ภ