นศ.มหาลัยดังไทย-มาเลย์-อินโด ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ดร.สุรินทร์ ระบุควรให้ความสำคัญกับภาษามาเลย์

211

มอ.ตรัง ดึงนักศึกษาจากม.ดังมาเลเซีย-อินโดนีเชีย ร่วมกิจกรรมศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม อดีตเลขาธิการอาเซียน ระบุ ควรให้ความสำคัญกับภาษามาเลย์ ภาษาหลักของอาเซียน

ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม มหาวิทยาลัยสงขลkนครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับมหาวิทยาลัยอิสลามอินเตอร์เนเชั่นแนล มหาวิทยาลัยอุตระ มาเลเซีย มหาวิทยาลัย เซ็นต์มาเลเซีย ปีนัง จัดค่ายกิจกรรมนักศึกษา นำนักศึกษาจากมอ.ตรัง นักศึกษาจากมหาวิยาลัยในมาเลเซีย มุสลิมในพืนที่จ.ตรัง และนักเรียนในพื้นที่ช่ายแดนมาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อกรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องในอาเซียน

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน กล่าวว่า ภาษามาเลย์ เป็นภาษาสำคัญในอาเซียน มีผู้ใช้ภาษานี้มากกว่าครึ่งหนึ่งจาก 625 ล้านคน มุสลิมในพื้นที่ชายแดนภาคใต้จึงควรศึกษาเรียนรู้ภาษามาเลย์ และควรศึกษาเรียนรู้ สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องในอาเซียน

“ควรให้ความสำคัญกับภาษามาเลย์ เหมือนที่เราให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ เพื่อการแลกเปลี่ยนรู้ การทำงาน ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับคนมาเลย์ คนอินโดนีเชีย” ดร.สุรินทร์ กล่าว


PSU and International Islamic University, University Utara Malaysia, Universiti Sains Malaysia at Penang are co-hosting students and cultural exchange between 25-29 January. At Prince of Songkhla, Trang Campus. Many members of the Muslim Community of Trang and Muslim students from the border provinces also joined.

Dr.Surin pitsuwan Ex-asean secretary said Malay is the language spoken by over half of ASEAN of the ASEAN people (625 million). Muslims in the Southern part of Thailand might find the Malay language an advantage in their interaction with many of their fellow ASEAN citizens. Those who speak it should try to keep it. Those who do not have it should learn it. Along with the English language, which is the working language of ASEAN.”
photo: Dr.Surin pitsuwan and Students from IIU, Universiti Utara Malaysia, Universiti Sains Malaysia (Penang), University of Indonesia in Jakarta and other participating universities a attending a week of Cultural Exchange at Prince of Songkhla University (PAU), Trang Campus, 25-29 January 2017.