10ปีมีครั้งเดียว! งานใหญ่ 1ทศวรรษ Mtodayเพื่อการศึกษาเยาวชนไทย จองโต๊ะด่วน

219

ครบรอบ 10 ปี Mtoday จัดงานใหญ่เพื่อเด็กกำพร้าและยากจน มี สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เปแ็นประธาน พร้อมระดมผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขามาร่วมแสดงความเห็น อาทิ ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ วุฒิชัย สุระรัตน์ชัย ดร.วินัย ดะห์ลันและ และอาจารย์ประสาน ศรีเจริญ เป็นต้น ด้วยหัวข้อที่ต้องรับฟัง จองโต๊ะด่วนบัตรมีจำนวนจำกัด