พระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ ปธ.องคมนตรี เข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณ

33

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์  เข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่ ประธานองคมนตรี

วันที่ 18 ม.ค.2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ออกพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์  เคย เป็นนายทหารคนสนิทของ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็น ผบ.ทบ. สมัย ชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี  และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง องคมนตรี เมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2546