โกลกคึกคัก!คนแห่ซื้อสินค้าธงฟ้า ราคาประหยัด

182

คนโก-ลกรุมซื้อสินค้าในงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส ลดค่าครองชีพประชาชน

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิด”มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส” ซึ่ง
จัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2563 ณ บริเวณลานจอดรถหน้าที่ว่สการอำเภอสุไหงโก-ลก เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาต่ำกว่าท้องตลาด ตามโครงการธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพของประชาชน ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนบรรเทาภาระค่าครองชีพ รวมทั้งเป็นการเพิ่มการบริโภคและการจับจ่ายใช้สอยเพื่อกระตุ้นให้มีการหมุนเวียนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ โดยครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการนำสินค้าจากส่วนกลางและในพื้นที่เข้าร่วมจำหน่ายจำนวน 150 คูหาประกอบด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรสินค้า OTOP และอาหารสำเร็จรูปจากผู้ผลิตมาจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาต่ำกว่าท้องตลาดร้อยละ 20 -40

นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาพิเศษทุกวัน ประกอบด้วย น้ำมันพืชบรรจุขวดขนาด 1 ลิตร ราคาปกติ ขวดละ 48 บาทลดเหลือขวดละ 32 บาท น้ำตาลทรายจากปกติ ราคา กิโลกรัมละ 22-23 บาทลดเหลือกิโลกรัมละ 17 บาท ไข่ไก่เบอร์ 2 จากราคาปกติแผงละ 100 บาท ลดเหลือแผงละ 60 บาท ข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม จากราคาปกติถุงละ 215 บาท ลดเหลือ 120 บาท ข้าวสารขาวบรรจุถุงละ 5 กิโลกรัมจากราคาปกติถุงละ 100 บาทลดเหลือ 60 บาท

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ประกอบกับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น จึงได้มอบหมาย ให้กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน ผ่านโครงการมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดนราธิวาสของกระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ตั้งเป้ามีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 12,500 คนและสามารถลดค่าครองชีพให้ประชาชนได้ประมาณ 3.5 ถึง 4 ล้านบาท