อบต.3จังหวัดใต้ ร้อง’สนธิรัตน์’ขอความเท่าเทียม เพิ่มไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย

620

ชาวบ้าน3 จังหวัดใต้ ยื่นสนธิรัตน์ จัดงบไฟโซลาเซลล์  แก้ปัญหาจุดเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

วันที่ 21 มกราคม ระหว่างนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร จ.นราธิวาส ได้มีชาวบ้านพร้อมนายก อบต.ในพื้นที่3 จังหวัดชายแดนใต้ 12 แห่งประมาณ 60 คน เข้ายื่นหนังสือเรียกร้อง ขอความเท่าเทียมลดความเลื่อมล้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยขอการสนับสนุบงบประมาณสนับสนุนเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่

นายจิรศักดิ์ เล็งฮะ นายกอบต.ท่าสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เป็นตัวแทนยื่นหนังสือระบุว่า ทางอบต.ได้ประชุมจัดทำเวทีประชาคมในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการในพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ประกอบกับอบต.ได้สำรวจพื้นที่ในตามตรอกซอกซอยในยามค่ำคืนพบว่า ยังขาดการพัฒนา ด้านไฟฟ้าส่องสว่าง ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพของชาวบ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงด้านความปลอดภัย ชาวบ้านจึงเรียกร้องให้อบต.ดำเนินการของการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินการไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาเซลล์จากกองทุนเพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อสร้างความสว่างบดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ จึงขอความกรุณาจากระฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน อนุมัติงบประมาณตามความต้องการของชาวบ้าน