“บิ๊กตู่” เด้ง “วิระชัย” เข้ากรุ สำนักนายกฯ ทำราชการเสียหาย พร้อมตั้ง กก.สอบ

178

นายกฯ เซ็นคำสั่งย้าย “วิระชัย ทรงเมตตา” เข้าสำนักนายกฯ เหตุมีพฤติการณ์และการกระทำส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน  เป็นเหตุให้ราชการเสียหาย พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

วันที่ 24 ม.ค. พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผยกรณีกระแสข่าว ย้าย พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร.ไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีว่า ขอเรียนชี้แจงถึงประเด็นคำถามว่า สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งที่ 22/2563 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจริง รายงานว่า พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร.มีพฤติการณ์และการกระทำซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ในการอำนวยการยุติธรรม กระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นเหตุให้ราชการเสียหาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 24/2563 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 แล้ว

เพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและเรื่องอื่นๆ ในมูลกรณีที่ประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ระหว่างตรวจสอบให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ และเพื่อให้เป็นที่ยอมรับแก่ประชาชนและผู้ร้องเรียน สมควรพิจารณาสั่งการให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงมตตา รอง ผบ.ตร. ไปปฏิบัติราชการนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(4) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงมีคำสั่งให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร.มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม และให้ได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษและสิทธิประโยชน์อื่นใดไม่ต่ำกว่าที่ได้รับอยู่เดิม โดยเบิกจ่ายจากสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไปจนกว่าจะมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประการอื่น สั่ง ณ วันที่ 23 ม.ค. 2563

สำหรับ พล.ต.อ.วิระชัย เกิดวันที่ 19 ตุลาคม 2504 ที่จ.สมุทรปราการ ปัจจุบันอายุ 59 ปี เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 37 พ่วงด้วยปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอก สาขาบริหารการพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์  เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง ผู้บัญชาการศึกษา มีผลงานทำคดีแชร์ลูกโซ่ยูฟัน และคดีเครื่องสำอางผิดกฎหมายเครือข่ายเมจิกสกิน

ทั้งนี้ พล.ต.อ.วิระชัย เป็นนายตำรวจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วปัจจุบันยังเหลืออายุราชการอีก 2 ปี จึงถูกจับตามองว่ามีโอกาสเป็นแคนดิเดต ผบ.ตร.คนใหม่ แทนพล.ต.อ.จักรทิพย์ ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน นี้