ส.ว.จี้ รบ.เร่งหา มาตรการขับเคลื่อนประเทศ หลัง พ.ร.บ.งบฯปี63สะดุด

54

ส.ว.เรียกร้อง รัฐบาล เร่งหามาตรการ ขับเคลื่อนประเทศ หลัง ร่าง พรบ.งบประมาณปี 63 ยังไม่ผ่านความเห็นชอบจาก สภาฯ พร้อมแนะให้นำงบฯปี62 มาใช้ไปก่อน

วันที่ 28 ม.ค.63 ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา มีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภาคนที่ 2 เป็นประธาน โดยในช่วงเปิดโอกาสให้สมาชิกส.ว.หารือปัญหาต่างๆ นายสมชาย แสวงการ ส.ว. หารือว่า ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 63 ที่ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ซึ่งศาลจะมีการพิจารณารับเรื่องหรือไม่ในวันที่ 29 ม.ค.2563

นายสมชาย เรียกร้องให้ รัฐบาล ควรมีมาตรการเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดตระหนกกับงบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท อาจมีปัญหาในการนำมาใช้ขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งการพิจารณาอาจใช้ระยะเวลา 1-3 เดือน หรือ อาจะต้องนำเข้าไปโหวตใหม่บางมาตราหรือโหวตใหม่ทั้งหมด และขอให้รัฐบาลนำใช้งบประมาณที่เหลือจาก 62 ใช้ไปพลางก่อน  รวมถึงควรอนุมัติกรอบวงเงินจาก 50 เปอร์เซ็นต์ เป็น75-80 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้มีเม็ดเงิน แม้จะเป็นเงินเดือนข้ารากชาร เงินใช้หนี้ เงินกองทุนต่างๆ สามารถมาหมุนเวียนได้ และรัฐบาล ต้องจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ได้วินิจฉัยด้วย