ประกาศหยุด! “จุฬาฯ” แจ้ง “นิสิต-บุคลากร” หากพบ “เสี่ยงติดเชื้อ” ไวรัสโคโรนา

48

จุฬาฯ ประกาศให้ นิสิต และ บุคคลากร หยุดงาน-หยุดเรียน ได้เป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการ และ ตรวจสอบ สภาพร่างกายว่า มีการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา หรือไม่ 

28 มกราคม 2563 สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศเรื่องให้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถหยุดเรียน หยุดงานได้ หากเพิ่งเดินทางกลับมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยข้อความระบุว่า

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCoV) ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีผู้ป่วยหรือผู้ได้รับเชื้อได้เดินทางเข้ามาประเทศไทยนั้น เพื่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศจุฬาฯ ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 เรื่อง ให้หยุดเรียนหรือหยุดงานในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาระบาด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

นิสิต และบุคลากรจุฬาฯ ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ หรือ อยู่ใกล้กับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือในพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดภายในหนึ่งเดือนที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีอาการใดๆ สามารถหยุดเรียนหรือหยุดงานได้เป็นเวลา 14 วันเพื่อเฝ้าดูอาการโดยไม่ถือเป็นการขาดเรียน หรือ ขาดการปฏิบัติงานและไม่นับเป็นวันลา โดยให้นิสิตหรือบุคลากรแจ้งส่วนงานต้นสังกัดทราบ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป