รายที่สอง!”เกษตรฯ” ประกาศ ปิดสถาบัน ตรวจสอบ ไวรัสโคโรนา

167

‘ม.เกษตรฯ’ เป็นสถาบันอุดมศึกษา รายที่สอง ที่ ประกาศให้ นิสิต และ บุคคลากร ภายในองค์กร สามารถ หยุดงาน-หยุดเรียน หากเสี่ยงติดเชื้อ’ไวรัสโคโรนา’

29 ม.ค.63 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ออกประกาศเฝ้าระวังโรคโคโรนาไวรีส โดยให้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถหยุดเรียน หยุดงานได้ หากเพิ่งเดินทางกลับมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หากใครที่มีแผนเดินทางไปจีนขอให้ระงับการเดินทางไว้ก่อน โดยก่อนหน้านี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศรูแบบเดียวกัน เตือน นิสิต และ ให้บุคคลากร ตรวจสอบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา เป็นเวลา14 วัน

สำหรับรายละเอียดทั้งหมดของการออกประกาศ มหวิทลัยเกษตรฯ มีดังนี้