‘เทคโนมีนบุรี’จัดแข่งนักเรียนอาชีวะสุดคึกคัก คัดยอดฝีมือสู่ระดับชาติ

132

วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค ได้รับมอบหมายจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะเอกชนแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (สาขาช่าวยนต์) ประจำปี 2563 กลุ่มกรุงเทพมหานคร บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกมีเยาวชนมากกว่า 10 แห่งเข้าร่วมฝึกทักษะ