ทูตไทยกรุงปักกิ่ง ร่วมปฏิบัติการ ช่วยคนไทย หนีไวรัสโคโรนา กลับแผ่นดินสยามแล้ว

24

สถานทูตไทยกรุงปักกิ่ง ระดมกำลัง จนท. ปฏิบัติการช่วยเหลือ คนไทยจำนวน 135 ราย เดินทางออกจากเมืองอู่ฮั่น กลับภูมิลำเนาเรียบร้อยแล้ว

วันที่ 1 ก.พ.63 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง เผยแพร่ข้อความลงเว็บไซต์ https://thaiembbeij.org/ เรื่อง การจัดส่งข้าราชการไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือคนไทยที่นครอู่ฮั่น ลงวันที่ 1 ก.พ.2563 โดยระบุข้อความว่า…สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดส่งข้าราชการไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือคนไทยที่เมืองอู่ฮั่น และเตรียมการตามแผนนำคนไทยที่ลงทะเบียน 135 คนกลับประเทศ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่าในประเทศจีน

สถานทูตฯได้จัดส่งข้าราชการของสถานทูตจำนวน 3 คน ได้แก่ 1.นายนิรัตน์ กาญจนรจิต เลขานุการเอก 2. นายเมธัส ชัยพุฒิ เลขานุการเอก และ 3. นายอัคคณิตคามเกตุ เลขานุการโท เดินทางไปเมืองอู่ฮั่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงาน อำนวยความสะดวก และบริหารจัดการต่าง ๆ ในการเตรียมการเพื่อนำคนไทยออกจากพื้นที่

ข้าราชการทั้ง 3 คน เดินทางโดยรถยนต์จากกรุงปักกิ่งไปยังเมืองอู่ฮั่นระยะทางกว่า 1,200 กิโลเมตร ซึ่งใช้เวลาขับ 14-15 ชั่วโมง โดยคาดว่าจะถึงเมืองอู่ฮั่นในช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 2 ก.พ.2563 และจะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ

ทั้งนี้ เมื่อข้าราชการข้างต้นเดินทางกลับหลังจากปฏิบัติภารกิจเรียบร้อยแล้ว จะมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดที่ทางการจีนกำหนดโดยเคร่งครัด รวมถึงการตรวจร่างกาย และการกักพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วันด้วย