คึกคัก! “ไทย-มาเลย์” จับมือ จัดงานแสดง สินค้าชายแดน กระตุ้นเศรษฐกิจ จชต.

38

ไทย-มาเลเซีย ร่วมเปิดงานแสดงสินค้า และ เจรจาจับคู่ธุรกิจจชต. โดยมี รมช.มหาดไทย ของไทย กับ รมว.การค้า มาเลเซีย ร่วมทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางผู้ร่วมงานจำนวนมาก 

วันที่ 31 ม.ค. 63 ที่ สนามกีฬามหาราช อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย พร้อมดาโต๊ะซรี ไซฟุดดีน นาซูตีออน บินอิสมาอีล รมว.การค้าภายในและกิจการผู้บริโภคประเทศมาเลเซีย ร่วมเปิดงานแสดงสินค้าและเจรจาจับคู่ธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ Digital Business and Trade exhibition in southern Thailand : Date in South โดย ศอ.บต.และ สมาคมนักธุรกิจมุสลิมนราธิวาส จัดขึ้นระหว่าง 31 ม.ค.-2 ก.พ.63

ภายในงานได้จัดแสดงสินค้าหลากหลายประเภทจากผู้ประกอบการพื้นที่ จชต. และผู้ประกอบการจากมาเลเซีย รวมกว่า 200 ร้านค้าเพื่อให้ผู้ประกอบการแลกเปลี่ยน สู่การต่อยอดนวัตกรรม งเสริมให้ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลในระดับภูมิภา นอกจากนี้ ยังมีการ ประชุม IMT-GT หรือ โครงการพัฒนาความร่วมมือเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย เพื่อ สร้างประโยชน์ทางธุรกิจให้เข้มแข็งและยั่งยืน

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การค้าชายแดนระหว่างประเทศเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะไทยและมาเลเซีย ที่มีมูลค่าการค้าชายแดนปีละหลายแสนล้านบาท อีกทั้งจากการประชุม ครม.สัญจร ที่จ.นราธิวาส เมื่อ 21 ม.ค.63 ได้ให้ความสำคัญต่อประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซีย ในฐานะมิตรประเทศที่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญสู่การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอาเซียน  ทั้งด้านการค้าการลงทุน เชื่อมโยงระบบคมนาคมระหว่างประเทศ เร่งรัดการศึกษาก่อสร้างทางรถไฟทางคู่จากสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ถึง สถานีชุมทางหาดใหญ่ การก่อสร้างถนนเชื่อมโยงเมืองชายแดน ทั้ง 9 ด่าน อาทิ ด่านสุไหงโก-ลก เชื่อมต่อด่านรันเตาปันยัง ด่านบูเก๊ะตาเชื่อมต่อกับด่านบูกิตบุหงา ด่านสะเดาเชื่อมต่อ ด่านบูกิตกายูฮิตัมด้าน ดาโต๊ะซรี ไซฟุดดีน นาซูตีออน บินอิสมาอีล ยืนยันพร้อมให้การสนับสนุน และ พอใจกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของทั้งสองชาติครั้งนี้ เพราะการขยายเครือข่าย และ จับคู่ธุรกิจของนักธุรกิจของทั้ง 2 ประเทศอย่างจริงจัง จะเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในการต่อยอดธุรกิจในตลาดการค้าระหว่างประเทศที่กว้างขวางขึ้น

สำหรับพิธีเปิดครั้งนี้ มี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.นราธิวาส นายมงคล สินสมบูรณ์ กงสุลใหญ่ เมืองโกตาบารู ผู้แทนเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก พ.ต.อ.ศุภกร พึ่งรศ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก และหลายภาคส่วนเข้าร่วมงาน พร้อมชมการออกร้านจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการไทยและมาเลเซีย ที่มีประชาชนให้ความสนใจมาเที่ยวชมงานและเดินจับจ่ายซื้อสินค้ากันอย่างคึกคัก