กำลังใจ! มท.2 นำ ชาวสงขลา มอบเงิน4.6แสนให้ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ต่อสู้ โคโรนา

24

รมช.มหาดไทย นำ เลขา ศอ.บต. คนไทยเชื้อสายจีน มอบเงินช่วยเหลือ 4.6แสน ให้ชาวจีน ผ่านกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนสงขลา ต่อสู้ไวรัสโคโรนา พร้อมส่งกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตร้ายด้วยดี
เมื่อ13.00.น. วันที่2 ม.ค.63 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย พล.ร.ต. สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำเงินมาบริจาคมอบให้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านทางกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา อันเป็นเงินบริจาคจาก ศอ.บต. 50,000 บาท เงินบริจาคจากชมรมคนไทยเชื้อสายจีนจังหวัดยะลา 210,000 บาท  มูลนิธิอำเภอเบตงจำนวน 100,000 บาท และครอบครัว “บุญญามณี” พร้อมคณะ จำนวน 100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 460,000 บาท โดยมีนางจิ้น ยี่หลิน รองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา เป็นผู้รับมอบ 

ทั้งนี้เพื่อนำไปช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา และ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ พร้อมทั้งส่งความปรารถนาดี ความห่วงใย และกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ขอให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปโดยเร็ว ณ สถานกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา