กนง.หวั่น ศก.ทรุด! ออกมาตรการช่วย ปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย 1%

6

กนง.ปรับลดดอกเบี้ย 1 % หวังพยุงเศรษฐกิจ จากปัญหา การแพร่ระบาดของ โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ความล่าช้าของร่าง พรบ.งบประมาณปี63 ฉุด เงินเฟ้อพุ่ง

วันที่ 5 ก.พ.63 นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วย ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปทฺ) และ เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เผยว่า กนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25 % ต่อปี จาก 1.25 % เป็น 1.00 % ต่อปี โดยให้มีผลทันที

ทั้งนี้ กนง.ได้ประเมินเศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าประมาณการเดิมและต่ำกว่าระดับศักยภาพมากขึ้นมาก จากการระบาดของไวรัสโคโรนา ความล่าช้าของ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี2563 และภัล้ง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มต่ำกว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อตลอดช่วงประมาณการ

เสถียรภาพระบบการเงินเปราะบางเพิ่มขึ้น จากแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ในสถานการณ์เช่นนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประสานมาตรการทั้งทางการเงินและการคลัง คณะกรรมการฯ จึงเห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเพิ่มขึ้นจะช่วยลดผลกระทบจากปัจจัยลบที่เกิดขึ้น รวมทั้งสนับสนุนสภาพคล่องและการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับภาคธุรกิจและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการให้เกิดผลชัดเจนขึ้น จึงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้