“วัชระ” ฟ้อง! “สรศักดิ์-ชัชวาล” ขัด ม.157 จงใจ แจ้งเท็จ ขัดขืน หมายเรียก ศาล

41

“วัชระ” เดินหน้า ฟ้อง “สรศักดิ์-ชัชวาล” จงใจแจ้งเท็จ ศาลอาญาคดีทุจริตฯ กรณีไม่ส่งเอกสารและหลักฐาน การประชุมติดตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ตามหมายเรียก เป็นการขัดขืนคำสั่งศาล ให้เกิดความเสียหายผู้อื่น

วันที่ 7ก.พ.63 นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ยื่นฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางต่อนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137,157,170 ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฎิบัติ หรือ ละเว้นการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ ละเว้นการปฎิบัติหน้าที่โดยทุจริต แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน และขัดขืนหมายศาลให้ส่งเอกสารในการพิจารณาคดี

นายวัชระ โจทก์ บรรยายคำฟ้องว่า นายสรศักดิ์ เป็นหน.ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ มีอำนาจสั่งการ อนุญาต และอนุมัติ กระทำการแทนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  และยังได้รับการแต่งตั้งจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้เป็นคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.61 จำเลยได้รับหมายเรียกพยานเอกสารของศาลอาญา คดีหมายเลขดีที่ อ.838/2561 ระหว่างนายชัชวาล อภิบาลศรี โจทก์ และ นายวัชระ เพชรทอง จำเลย ให้เร่งรัดส่งเอกสารที่อยู่ในความครอบครอง ไปยังศาลอาญา เพื่อใช้ในการพิจารณาคดี ต่อมาเมื่อวันที่ 30 พ.ย.61 นายสรศักดิ์ได้บังอาจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา  เรื่อง หมายเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ (คดีอาญา) แจ้งว่า ไม่สามารถจัดส่งให้ได้ เนื่องจากไม่มีแถบบันทึกเสียงการประชุมของคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 7 มี.ค.61 ถือว่าเป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ

เพราะความจริงแล้วในการประชุมของ คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ดังกล่าว ได้มีการบันทึกชวเลข แถบเสียง และบันทึกการประชุม โดยมีรายละเอียดผู้เข้าประชุม ผู้ไม่ได้เข้าประชุม วันเดือนปี ครั้งที่ และ ข้อความที่ประชุม ซึ่งเป็นเอกสารราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

จำเลยซึ่งเป็นกรรมการและผู้เข้าร่วมการประชุม เป็นผู้ครอบครองเอกสารดังกล่าว และทราบดีว่า ต้องมีการบันทึกชวเลข แถบเสียง หรือรายงานชวเลข และบันทึกการประชุมไว้ และ ต้องเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตามกฎหมาย แต่กลับแจ้งความเท็จว่าไม่มีการบันทึกการประชุม ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือ นายชัชวาล อภิบาลศรี ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

และเพื่อมิให้นายวัชระ โจทก์ได้ใช้ แถบเสียง ชวเลข หรือ บันทึกรายงานการประชุม เป็นหลักฐานในการ ต่อสู้คดีในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.838/2561 ของศาลอาญาดังกล่าว ซึ่งมีนายชัชวาล อภิบาลศรี เป็นโจทก์ การกระทำของจำเลย เป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน และ จงใจขัดขืนหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์

นายวัชระ ยังได้ฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91,137,157,170 ต่อนายชัชวาล อภิบาลศรี อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในบานะประธานการประชุมของคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ จงใจแจ้งความเท็จว่าไม่มีการจดบันทึกการประชุม ของ คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่  เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ ทั้งนี้ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง นัดฟังคำสั่งรับฟ้องหรือไม่ ทั้งสองคดี ในวันที่ 24 ก.พ. นี้ เวลา 0900 น.