ในหลวง พระราชินี ทรงบำเพ็ญ พระราชกุศล วันมาฆบูชา พสกนิกรเฝ้าฯ รับเสด็จ เปล่งเสียง ทรงพระเจริญกึกก้อง

33

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงบำเพ็ญ พระราชกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา 

เวลา 16.38 น. วันที่ 8 ก.พ.2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแย้มพระสรวลทักทายพสกนิกร ที่พร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองมาเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างเนืองแน่น โดยต่างพนมมือก้มกราบแทบพื้นเมื่อเสด็จฯ ผ่าน และเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วบริเวณ

ครั้นเสด็จถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงจุดเทียนรุ่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชา พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย จากนั้นเสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์

ต่อจากนั้น พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเทียนชนวน ทรงหยิบเทียนชนวนจุดไฟที่โคมไฟฟ้า ซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย แล้วพระราชทานเทียนชนวนที่ทรงจุด ให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเชิญไปถวาย เจ้าอาวาสพระอารามหลวง

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระเทพเจติยาจารย์ วัดโสมนัสวิหาร ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา จบแล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทก จากนั้นเสด็จฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระเทศน์ แล้วทรงยืนประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์ถวายอดิเรก จบแล้ว การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทองใหญ่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทองทิศ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จกลับ