ทหารพรานแม่สะเรียงดึงเยาวชนตัดฝิ่น สร้างแนวร่วม ปลูกฝังจิตสำนึก

106

 

พันเอกภาส วงศ์สารภี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 นำกำลังพลทหารพราน ร่วมกับทางฝ่ายปกครอง อ.อมก๋อย, เจ้าหน้าที่ ตร.สภ.อมก๋อย – สภ.แม่ตื่น , เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม. 22 (แม่ตื่น) นอกจากนี้ยังได้นำเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ราษฏรในชุมชนหมู่บ้านแม่ระดาใน – บ้านขุนหาด อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมปฏิบัติการตัดทำลายไร่ฝิ่น ในพื้นที่ ( ท่าสองยาง-ปิตุคี ) ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ กับ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 3.37 ไร่ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนเด็กนักเรียน และราษฎรในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามพืชเสพติด และ สร้างความเข้าใจกับประชาชนให้รู้ถึงพิษภัย และโทษทัณฑ์ จากพืชเสพติด


หลังจากนั้น พันเอกภาส วงศ์สารภี ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 36 ร่วมกับ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้พูดคุยปรับทัศนคติกับชาวบ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาว และ เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนักเรียนและราษฏรที่ได้เข้าร่วมตัดทำลายไร่ฝิ่นในครั้งนี้ จำนวน 20 ชุด เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับแนวร่วมเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อเป็นหูเป็นตาและเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์สู่ครอบครัวและชุมชนในอนาคต ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินการตัดทำลายไร่ฝิ่นในพื้นที่เป้าหมาย 2 ครั้ง รวม 485 แปลง 463.76 ไร่

ลักษณะแปลงฝิ่นส่วนใหญ่ปลูกซ่อนในหุบเขาลึก ลักษณะกระจายแปลงเป็นหย่อมๆ กำลังออกดอกและบางแปลงมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปบางแล้ว ต้นฝิ่น สูงประมาณ 10 – 60 ซม. พบร่องรอยการกรีดผลฝิ่นแล้วบางส่วน ไม่พบผู้กระทำผิดในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตัดทำลายไร่ฝิ่นทั้งหมด

สุกัลยา บัวงาม รายงาน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน