“ชวน” วอน! ทุกฝ่าย เร่ง ดัน ร่างพ.ร.บ.งบฯ63 ผ่านสภา ชี้ ทุกองค์กร กำลังรอใช้เงิน จี้ สส.รบ.รับผิดชอบ

775

ปธ.สภาฯ วอนทุกฝ่ายร่วมมือกันผ่าน ร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 63 ชี้ ทุกองค์กรจำเป็นต้องใช้เงิน จี้ สส.ซีกรัฐบาล มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบโดยตรง เพราะเสียงมากกกว่า 

วันที่ 12 ก.พ.2563 ที่ รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ในวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 วันที่ 13 ก.พ.ว่า เรื่ององค์ประชุมสภาฯเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลและส.ส.ทุกคน ซึ่งรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบมากกว่าอีกฝ่าย

อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเรื่องที่ค้างการพิจารณามาพอสมควรแล้ว จึงต้องหาทางช่วยกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

นายชวน กล่าวว่า เมื่อมีการเริ่มต้นในวาระที่ 2 ใหม่ ส.ส.ย่อมมีสิทธิอภิปรายได้เต็มที่ แต่เนื่องจากเคยอภิปรายกันเต็มที่มาแล้ว ดังนั้น กระบวนการจากนี้ น่าจะประหยัดเวลาลงไปได้ ประกอบกับส.ส.ย่อมทราบดีว่า เป็นเรื่องที่พิจารณากันมาแล้ว คงจะไม่มีการลงรายละเอียดกันมากนัก ทั้งนี้ ยังไม่ได้กำหนดกรอบการพิจารณาแต่คิดว่าการพิจารณาไม่น่าจะช้า

“อยากให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างน้อยกฎหมายนี้เป็นกฎหมายสำคัญที่ต้องมีเงินไปใช้จ่ายสำหรับทุกองค์กร” ประธานสภาฯ กล่าว