กก.อิสลามกทม.นำเงินสด-ของยังชีพมอบให้พี่น้องอ.ระโนด สงขลา

53

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม ๖๐ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯ (กอ.กทม.) นำโดยนายนายสมัย เจริญช่าง และ นายทวิช อารียะกิจโกศล นำนำ้ใจจากพี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร เป็นเงินสดจำนวน ๓๕๖,๑๐๐ บาท ไปมอบให้กับพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย ที่ อ.ระโนด จ.สงขลา  และนำสิ่งของบรรเทาทุกข์มอบให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัย ที่วัดเฉียงพง หมู่ที่ ๒ ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา จำนวน ๑๕๐ ครอบครัว