ทุกฝ่าย ปลื้ม ! สภาฯ ลงมติ 257 : 1 ผ่านรวดวาระ 2-3 พ.ร.บ.งบฯ ปี 63

85

มติท่วมท้น 257ต่อ1 สภาฯ ผ่าน ร่างพ.ร.บ.งบปี 2563  วาระ 2-3 “อนุทิน”กล่าวขอบคุณสภาฯ แทนนายกฯ ย้ำจะใช้จ่ายงบฯด้วยความระมัดระวังตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด

วันที่ 13 ก.พ.63 ที่รัฐสภา ภายหลังจากมีปัญหาองค์ประชุมไม่ครบระหว่างการลงมติมาตรา 6 ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร สั่งให้ลงมติใหม่ตั้งแต่มาตรา 1 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.โดยการลงมติแต่ละมาตราก็ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโม