ทุกฝ่าย ปลื้ม ! สภาฯ ลงมติ 257 : 1 ผ่านรวดวาระ 2-3 พ.ร.บ.งบฯ ปี 63

75

มติท่วมท้น 257ต่อ1 สภาฯ ผ่าน ร่างพ.ร.บ.งบปี 2563  วาระ 2-3 “อนุทิน”กล่าวขอบคุณสภาฯ แทนนายกฯ ย้ำจะใช้จ่ายงบฯด้วยความระมัดระวังตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด

วันที่ 13 ก.พ.63 ที่รัฐสภา ภายหลังจากมีปัญหาองค์ประชุมไม่ครบระหว่างการลงมติมาตรา 6 ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร สั่งให้ลงมติใหม่ตั้งแต่มาตรา 1 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.โดยการลงมติแต่ละมาตราก็ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง 15 นาที ก็เสร็จสิ้นการลงมติวาระที่ 2 และลงมติวาระที่ 3 ด้วยคะแนนเสียง 257 ต่อ 1 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งฉบับ และมีมติ 253 ต่อ 0 เสียง เห็นชอบรายงานข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะตัวแทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายโดยย้ำว่า นายกฯ เล็งเห็นความสำคัญ และทราบถึงความทุ่มเทของสมาชิก ตลอดจนคณะกรรมาธิการ ที่พร้อมใจให้ความเห็นชอบลงมติผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 แม้จะมีปัญหาอยู่บ้าง รัฐบาลขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินการบริหารงบประมาณภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชน

ด้าน นายชวน กล่าวขอบคุณผู้นำฝ่ายค้าน ที่อยู่ในที่ประชุมตลอดการพิจารณา ขอย้ำว่านี่คือหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีปัญหาก็ต้องแก้ โดยยึดความสุจริต ความถูกต้อง ความจริง เป็นหลัก แล้วปัญหาทุกอย่างจะแก้ไขได้ ทราบดีว่าหลายคนมีภารกิจ แต่เนื่องจากภาระหน้าที่ ก็ต้องอยู่ให้ครบวาระการพิจารณาให้จบ และการใช้เงินภาษีของประชาชน ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และมีหน้าที่ติดตามต่อไปไม่ให้เงินรั่วไหล ซึ่งเป็นภาระที่ไม่จบสิ้น และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เหนื่อยกับภารกิจในครั้งนี้