กอ.รมน. แจงลั่น ปมปัญหาเงิน ทหารปัตตานี ไร้เจตนาทุจริต แต่ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เตรียมลงโทษตามเหมาะสม

56

กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า แจงเงินตอบแทนทหารปัตตานี มีปัญหา มาจากกองพันทหารราบเชิงรุก นำเงินงบประมาณ ใช้ผิดประเภท ชี้ไม่เจตนาทุจริต แต่ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เตรียมดำเนินการลงโทษ

วันที่ 13 ก.พ. พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภาค4 ส่วนหน้า ชี้แจงกรณี เพจช่วยเหลืออาชญากรรมของนายอัจริยะ เรืองรัตนพงศ์ กล่าวหามีปัญหาทำนอง ทุจริตหรือยักยอกเบี้ยเลี้ยงทหารว่า ภายหลังจากที่ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ทราบเรื่อง ได้สั่งการให้หน่วยต้นสังกัดตรวจสอบข้อเท็จจริงเร่งด่วน พบว่า หน่วยดังกล่าว คือ กองพันทหารราบเชิงรุก (พัน ร.เชิงรุก) ขึ้นควบคุมทางยุทธการกับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ได้รับมอบหมายให้จัดชุดปฏิบัติการ จำนวน 4 ชุด โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณชุดละ 5,000 บาท รวม 20,000 บาท แต่หน่วยได้นำงบประมาณที่ได้รับไปเฉลี่ยให้แก่ชุดที่หน่วยจัดกำลังเพิ่มเติมอีก 6 ชุด เพื่อรับผิดชอบพื้นที่อื่น นอกเหนือจากหมู่บ้านตามแผนที่กำหนดไว้ ทำให้ได้รับเงินเหลือตามที่เป็นข่าว

“การดำเนินการดังกล่าว แม้หน่วยไม่มีเจตนาทุจริต แต่ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางที่กำหนดไว้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าจะได้ดำเนินการลงโทษตามความเหมาะสมต่อไป” พ.อ.ปราโมทย์ กล่าว

ทั้งนี้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้จัดกำลังเข้าปฏิบัติงานในหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 768 ชุด เข้าไปปฏิบัติงานในหมู่บ้าน โดยสนับสนุนงบประมาณให้ชุดละ 5,000 บาทต่อเดือน ตามแผนงานโครงการเสริมสร้างความเข้าใจทั้งในและนอกพื้นที่ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ประจำปี 2563 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของชุดปฏิบัติการในการเข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน วัด และมัสยิด ไม่ใช่ค่าตอบแทนส่วนบุคคลและไม่เกี่ยวกับงบประมาณด้านสิทธิกำลังพลแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลโดยได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับดูแลด้านสิทธิและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว หากตรวจพบว่า มีการฝ่าฝืนหรือประพฤติที่ส่อไปในทางทุจริตก็จะลงโทษทั้งวินัยและอาญาทหารขั้นเด็ดขาด พร้อมทั้งเปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ให้กำลังพลผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของกองทัพ หรือร้องเรียนผ่านตู้ ปณ.41 ปณจ ยะลา 95000