วุฒิสภา ผ่านฉลุย! พรบ.งบฯ 215เสียง”วิษณุ”สัญญาจะนำ”เงินแผ่นดิน”ไปใช้อย่าง โปร่งใส

324

วุฒิสภา ผ่านงบ พ.ร.บ.ปี63 แล้ว หลังใช้เวลาพิจารณา กว่า 1 ชม. โดยที่ประชุม โหวตด้วยคะแนน  215 เสียง งดออกเสียง 6 “วิษณุ ” รับจะนำข้อสังเกตทั้งสองสภาไปดำเนินการ สัญญาจะใช้งบฯอย่างโปร่งใส