เน้นโรงไฟฟ้าชุมชน-บี10-ภัยแล้ง “สนธิรัตน์”กำชับลงพื้นที่ จ.สกลนคร

16

เน้นโรงไฟฟ้าชุมชน-บี10-ภัยแล้ง “สนธิรัตน์”กำชับลงพื้นที่ จ.สกลนคร

“สนธิรัตน์” ลุยอีสานขับเคลื่อนนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
ถึงคิวลงพื้นที่ จ.สกลนคร เน้นโรงไฟฟ้าชุมชน น้ำมันบี10 การช่วยภัยแล้ง ย้ำทุกโครงการต้องมีความพร้อมสร้างประโยชน์ชุมชน และใช้งบอย่างมีประสิทธิภาพ