“ชวน” เตือน! ผู้บริหาร อย่า ทำตาม คำสั่ง ผิดกฏหมาย ชี้ “รมต.ไม่ผิด” แต่ ” ขรก.ติดคุก”

1103

ประธานสภาฯ บรรยาย หัวข้อ ความรับผิดชอบ ทางกฎหมาย ให้ นศ.สถาบันพระปกเกล้าฯ เตือน ผู้บริหาร อย่าเกรงใจ ทำตามคำสั่งที่ ผิดกฎหมาย ยกตัวอย่างอดีต คำสั่ง รมต. ทำให้ ขรก.ติดคุก

วันที่ 15 ก.พ.63 ที่ สถาบันพระปกเกล้า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร บรรยาย นศ.หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน หัวข้อ “ความรับผิดทางกฎหมายอันเกิดสอบได้ 5.หลักการมีส่วนร่วม และ 6.หลักความคุ้มค่า” ตอนหนึ่งว่า ตนมองว่าควรมีหลักธรรมาภิบาล ข้อที่ 7 คือ หลักไม่เกรงใจ ไม่ยอมทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ ยอมรับคำสั่งการของผู้บริหารมาปฏิบัติ จนทำให้เกิดภัยกับตนเอง

เพราะคนที่สั่งการไม่มีใครได้รับผิด แต่คนที่ทำตามคำสั่งที่ไม่ถูกต้อง ทั้งข้าราชการ เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดแทน ซึ่งการไม่ยอมหรือไม่เกรงใจต้องยึดมั่นทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ในการเมืองตามระบบประชาธิปไตย ใช้การตรวจสอบถ่วงดุล ส.ส.มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ส่วนนายกรัฐมนตรีของไทยมาจากเสียงข้างมากในสภาฯ ทำให้มีกลไกตรวจสอบถ่วงดุลทั้งการอภิปรายฝ่ายบริหาร ขณะที่ฝ่ายบริหารมีอำนาจถ่วงดุลสภาฯ ผ่านการประกาศยุบสภา

“วันที่ 24 กุมภาพันธ์ สภาฯจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติมีสิทธิตรวจสอบฝ่ายบริหาร ทั้งกระทู้ถาม เสนอญัตติ และหนักสุดคือ ไม่ไว้วางใจ กฎหมายระบุว่าเมื่อเสนอญัตติแล้ว รัฐบาลไม่มีสิทธิยุบสภา และการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหาร หรือ การตรวจสอบของสภาฯ ไม่มีสิทธิชี้ความผิดของการบริหาร เพราะเป็นหน้าที่ของฝ่ายตุลาการ ผมมองว่าบทบาทของศาลมีส่วนช่วยประคับประคองบ้านเมืองหลายเรื่อง ไม่ยอมรับการวิ่งเต้น เช่น กรณีการยุบพรรคการเมือง ที่ผ่านมาเคยมีคนในกระบวนการยุติธรรมเกรงใจ ทำให้ต้องติดคุก”

นายชวน กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีสังคมวิจารณ์ เรื่องการกดดบัตรแทนกัน อย่างที่พบว่ากดบัตรแทนกัน เพราะคนมีสิทธิ ไม่สะดวกกดบัตรเอง แต่ยืนอยู่ใกล้ๆ ให้เพื่อนส.ส.กดให้ ถือว่าไม่มีเจตนา แต่เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองเป็นเรื่องเล็ก ต้องมีความรับผิดชอบทางการเมือง แม้จะไม่ใช่เรื่องที่ผิดกฎหมาย แต่ต้องมองถึงคุณธรรม จริยธรรม