“ชวน” เตือน! ผู้บริหาร อย่า ทำตาม คำสั่ง ผิดกฏหมาย ชี้ “รมต.ไม่ผิด” แต่ ” ขรก.ติดคุก”

1106

ประธานสภาฯ บรรยาย หัวข้อ ความรับผิดชอบ ทางกฎหมาย ให้ นศ.สถาบันพระปกเกล้าฯ เตือน ผู้บริหาร อย่าเกรงใจ ทำตามคำสั่งที่ ผิดกฎหมาย ยกตัวอย่างอดีต คำสั่ง รมต. ทำให้ ขรก.ติดคุก