พระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ องคมนตรี พระราชทานเพลิงศพ ผู้เสียชีวิต เหตุกราดยิง พร้อมพระราชทานยศ “พล.ต.ท.” ให้ “ผู้กองปุ๊”

50

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี และ หน่วยราชการในพระองค์ฯ เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้เสียชีวิต 8 ราย จากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงในพื้นที่อำเภอนครราชสีมา ในการนี้ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พล.ต.ท.ให้ ร.ต.อ.ตระกูล ทาอาษา

วันนี้ (15 ก.พ.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หน่วยราชการในพระองค์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงเจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดต่าง ๆ จำนวน 8 ราย ดังนี้

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ ร.ต.อ.ตระกูล ทาอาษา ที่เมรวัดดงมะตื่น จ.เชียงราย ซึ่งได้รับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานยศให้เป็น พล.ต.ท. ตระกูล ทาอาษา ณ วัดดงมะตื่น

พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพนางชญาภา แสงครบุรี ที่เมรวัดหนองไผ่ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพเด็กชายรัชชานนท์ กาญจนเมธี ที่เมรวัดสามัคคี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพพลทหาร เมธา เลิศศิริ ที่เมรวัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพนางนริศรา โชติกลาง ที่เมรวัดหนองไผ่ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพนายพีรพัฒน์ พละสาร ที่เมรวัดช่องลม อ.เมือง จ.ราชบุรี

พล.ร.อ.ประวิตร รุจิเทศ เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพนายวันชัย เวชวรรณ ที่เมรวัดบุขี้เหล็ก ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

โอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา, สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯและโปรดให้เชิญดอกไม้จันทน์พระราชทาน และประทาน ในการพิธีพระราชทานเพลิงศพด้วย

และเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พระราชทานพระราชกระแสแสดงความเสียพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา กับทรงชื่นชมเจ้าหน้าที่

ที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกฝ่าย รวมทั้งประชาชนที่ตกอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าว ที่ต่างมีความอดทน เข้มแข็ง และมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในยามคับขัน แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความรัก ความห่วงใยที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ และพี่น้องประชาชนชาวไทยด้วยกัน