โพล ฟันธง! คนส่วนใหญ่ 91.87 ไม่เอาชุมนุม การเมืองแล้ว เมิน “ปิยะบุตร” ชวน อภิปราย “นอกสภา”

64

“นิด้า” โพล สอบถามปชช. จะไปร่วมชุมนุมทางการเมือง หรือไม่ พบว่า ร้อยละ 91.87 ระบุ ไม่ไป มีเพียง แค่ 8.13 บอกว่าเคยไป ส่วนกรณี “ปิยบุตร” จะเดินสาย อภิปราย 6 รมต.นอกสภา หาก พรรคอนาคตใหม่ ถูกยุบ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 31.95 ไม่เห็นด้วย 

16 ก.พ.63 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจประชาชน เรื่อง “ท่านจะไปชุมนุมประท้วงทางการเมืองหรือไม่” จากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา  รวม 1,255 หน่วยตัวอย่าง

จากการสำรวจ เมื่อถามถึงการเข้าร่วมชุมนุมประท้วงทางการเมือง พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 91.87 ไม่เคยเข้าร่วมชุมนุมประท้วงทางการเมือง ขณะร้อยละ 8.13 ระบุว่า เคยเข้าร่วมชุมนุมประท้วงทางการเมือง

ด้านการตัดสินใจเข้าร่วมชุมนุมประท้วงของประชาชน หากมีนักการเมือง/พรรคการเมือง/กลุ่มการเมือง รณรงค์ให้ไปร่วมประท้วงบนท้องถนน พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.87 ไม่ไป เพราะรู้สึกไม่ปลอดภัย สร้างความวุ่นวายให้บ้านเมือง กลัวเกิดการจลาจลเหมือนครั้งก่อน ๆ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ขอติดตามข่าวทางโทรทัศน์อยู่ที่บ้าน และไม่ชอบการเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้

รองลงมา ร้อยละ 14.02  ไม่แน่ใจ เพราะ ต้องดูรายละเอียดการจัดกิจกรรม เช่น วัตถุประสงค์ สถานที่ แกนนำ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ต้องดูสถานการณ์ขณะนั้น และร้อยละ 3.11 ระบุว่า จะไป เพราะ มีอุดมการณ์ที่เหมือนกัน เพื่อเรียกร้องในสิ่งที่ต้องการ และไม่ชอบรัฐบาลชุดปัจจุบัน

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชน ต่อแนวคิด ขอ งนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ จะเดินสายอภิปราย ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้ง 6 คน นอกสภา หากพรรคอนาคตใหม่ ถูกตัดสินยุบพรรค พบว่า

ร้อยละ 31.95 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจควรอยู่ในสภาเท่านั้น ถ้านอกสภาเปรียบเสมือนการประท้วง ซึ่งก่อให้เกิดความวุ่นวาย ทำให้สถานการณ์บ้านเมืองแย่ลง และร้อยละ 25.18 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจร้อยละ

20.00 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และเป็นสิทธิที่ นายปิยบุตร  สามารถเดินสายอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ ขณะที่บางส่วนระบุว่าไม่ชอบรัฐบาลชุดปัจจุบัน อยากให้ยุบสภา

ร้อยละ 11.71 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะการอภิปรายนอกสภาเป็นการแสดงออกทางการเมือง ทำให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชอบนโยบายพรรคอนาคตใหม่เป็นการส่วนตัว

ร้อยละ 11.16 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทำให้บ้านเมืองวุ่นวาย ขณะที่บางส่วนระบุว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจควรทำเฉพาะในรัฐสภาเท่านั้น ไม่สมควรทำนอกสภา