กรมที่ดิน ครบรอบ119ปี “นิพนธ์” ปลื้มผลงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”ใช้เทคโนฯดิจิตัล เร่งบริการปชช.

46
“นิพนธ์” ชี้ ผลงาน กรมที่ดินครบ119 ปี ใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล เพิ่มศักยภาพ บุคคลากรสะสางงานค้างเก่า เร่งรัด ออกโฉนดบริการ ประชาชน ด้วยคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นต้นแบบราชการยุค 4.0
วันที่ 17 ก.พ.63  ที่ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายนิพนธ์  บุญญามณี  รมช.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ 119 ปี และ มอบโล่รางวัลให้สำนักงานที่ดินบริหารจัดการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562
นายนิพนธ์  กล่าวว่า ผลการปฏิบัติงานของ กรมที่ดินกว่าหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ทำให้มองเห็นภาพที่ชัดเจนว่า กรมที่ดินเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ สนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย มุ่งมั่นพัฒนาองศ์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ทั้ง เทคโนโลยี และ การบริการต่างๆ ที่มีคุณภาพ รองรับความเจริญของประเทศ ให้สมกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”ของกระทรวงมหาดไทย ที่ก่อตั้งมาครบ 119 ปี
สำหรับการดำเนินงานก้าวต่อไปของกรมที่ดิน ซึ่งมีภารกิจกว้างขวางครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้ทันต่อการปรับเปลี่ยนบริบทในยุคปัจจุบัน ที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกอย่างรวดเร็ว โดยได้นำความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานทุกกระบวนการเ
รมช.มหาดไทย ยังกล่าวถึงภารกิจด้าน การออกเอกสารสิทธิให้ประชาชน  โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นตัวเร่งให้สามารถออกฉโนดได้อย่างรวดเร็ว เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ทั้งนี้จึงขอมอบนโยบายให้ข้าราชการกรมที่ดินเร่งรัดสะสางงานค้างเดิม ในการออกเดินสำรวจโฉนดที่ดินให้กับประชาชน ที่ไม่มีข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน ส่วนกรณีที่มีข้อพิพาทจะใช้มาตรการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐ
โดยภารกิจเหล่านี้ล้วนเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม แต่สิ่งที่กรมที่ดินต้องมุ่งมั่นไม่เปลี่ยนแปลงคือ การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางที่ไม่เพียงแต่ได้รับความสะดวก ทันสมัย รวดเร็ว แต่ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสไม่มีการทุจริตและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นกรมที่ดินยุค 4.0