“สามัคคีไทย” ชู 3แนวทาง รวมพลคนอยากเปลี่ยน เดินหน้า พัฒนาประเทศไทย

84

พรรคสามัคคีไทย ประกาศ รวมพลคนอยากเปลี่ยน มาร่วมเดินทางไปด้วยกัน ชู แนวทาง 3 เปลี่ยน ลั่น ไม่ต้องเด่น ไม่ต้องดัง ขอเก่ง คิดดีและมีใจ อยากเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลง

นายรยุศด์ บุญทัน ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสามัคคีไทย เปิดเผยผ่าน เพจพรรคสามัคคีไทย ว่า หลังจากได้ยื่นจดทะเบียนตั้งพรรคการเมือง ต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 63 โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งประกอบด้วย  1.นายธนชาติ ไชยทองพันธ์ 2.ดร.รยุศด์ บุญทัน3.นายณพล ชยานนท์ภักดี 4.นายรวิโชติ ธำรงค์นาวาสวัสดิ์ 5.นายฟารูก พีรูซอะลี 6.นายวิษณุ ดันนอก 7.นายอลงกรณ์ สังข์สิงห์

สำหรับการขับเคลื่อนแนวทางของพรรคต่อจากนี้ เรายังต้องการเพื่อนร่วมทางอีกจำนวนมากที่มีหัวใจรักบ้านเมืองรักความสามัคคี และอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง มาร่วมเดินทางไปด้วยกัน ภายใต้สโลแกน #รวมพลคนอยากเปลี่ยน โดย พรรคสามัคคีไทย จะยึดแนวทาง 3 เปลี่ยน เป็นจุดขาย ดึงดูดหาแนวร่วมมาทำงาน

1.เปลี่ยนความเห็นต่างเป็นความร่วมมือ เน้นการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ เคารพทุกความเห็นต่าง และทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นร่วมกันของทุกฝ่ายในการขับเคลื่อน และพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ความทันสมัย

2. เปลี่ยนเวทีเเบบเดิม เปิดเวทีให้คนใหม่ เน้นการเปิดพื้นที่ให้คนใหม่ๆ เก่ง และคิดดีต่อบ้านเมือง ไม่จำเป็นต้องมีชื่อเสียง จากทุกสาขาอาชีพเข้ามาร่วมงานและร่วมเเสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้หลักการ และนโยบายใหม่ๆ เพื่อทำให้ภาพลักษณ์ทางการเมืองเปลี่ยนจากเดิม แต่ยังคงยึดมั่นในระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

3. เปลี่ยนให้ประชาชนเป็นผู้กำหนดนโยบาย หมดเวลาของนักการเมืองเป็นผู้กำหนด โดยเราจะเน้นการสร้างความเท่าเทียม ให้ประชาชนทุกภูมิภาคมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายจากล่างขึ้นบน พร้อมขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้ประเทศก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและก้าวทันโลกไปพร้อมกัน

นายรยุศด์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “การเมืองอย่ากลัวคนเก่งกว่า เรามั่นใจว่ายังมีคนเก่งอีกมากที่แม้จะไม่มีชื่อเสียง แต่คิดดีอยากทำงานให้บ้านเมือง และอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง เรารอทุกท่านอยู่ครับ ติดต่อมาที่เพจของเราได้ที่ “เพจสามัคคีไทย”
https://www.facebook.com/ThaiunityTU/