“ชวน” ชื่นชม ปธ.สภาฯ สาธารณรัฐเช็ก เยือนไทยกระชับสัมพันธ์ งานด้านนิติบัญญัติ

56

“ชวน” ต้อนรับ ปธ.สภาฯสาธารณรัฐเชก ในโอกาสเยือนประเทศไทย ในฐานะแขกของรัฐสภา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติ และยกระดับความร่วมมือฝ่ายนิติบัญญัต

วันที่19 ก.พ.63 เวลา 10.30 น.๑๙ ก.พ.  ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับ นายราเดก วอนดราเชก  ประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐเช็ก และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐสภา ระหว่างวันที่ 17-19 ก.พ.63 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมถึงปรึกษาหารือประเด็นต่าง ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานร่วมกัน ยกระดับความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศ

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวชื่นชมสาธารณรัฐเช็กว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรม ที่มีความก้าวหน้าด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว  ขณะที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐเช็ก กล่าวว่า สาธารณรัฐเช็ก ให้ความสำคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและอุตสาหกรรม และมีศักยภาพที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง และการพัฒนาอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI)

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการขยายการค้า และการลงทุนในเอเชีย โดยมองประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสามารถเป็นฐานสำหรับกระจายผลิตภัณฑ์ของเช็คไปยังประเทศเพื่อนบ้านของไทยและภูมิภาคใกล้เคียง อีกทั้งยังมีความสนใจที่จะลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (EEC) ในประเทศไทยด้วย