สามัคคีไทย ชง เปิดเวที สาธารณะ ถก ปมยุบ อนค. ยุติการเผชิญหน้า หาทางออกประเทศ

17
ผู้ร่วมก่อตั้ง พรรคสามัคคีไทย เสนอ เปิดเวทีสาธารณะ ยุติการเผชิญหน้า และหาทางออกให้ประเทศ โดยเฉพาะ กรณี ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัย ยุบพรรคอนาคตใหม่
วันที่26 ก.พ.63 นายธนชาติ ไชยทองพันธ์ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสามัคคีไทย กล่าวแสดงความเห็นกรณีที่ นิสิต นักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนัดชุมนุมกัน ว่า ถือเป็นสิทธิเสรีภาพและพลังบริสุทธิ์ที่สามารถกระทำได้ภายในมหาวิทยาลัยโดยไม่ผิดกฎหมาย เพราะ พรบ.ชุมชุมสาธารณะ มาตรา 3 (4) ยกเว้นให้ชุมนุมในสถานศึกกษาได้ ดังนั้นรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจำกัดสิทธิเสรีภาพเรื่องดังกล่าวย่อมกระทำไม่ได้
อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบันสังคมไทยยังมีความแตกแยกทางความคิด และมีการตอบโต้กันในช่องทางต่างๆ อยู่ตลอดเวลา จึงหวั่นเกรงว่าหากมีการชุมนุมจะเกิดการเผชิญหน้าและนำไปสู่ความรุนแรงได้
ดังนั้นเพื่อยับยั้งเงื่อนไขความรุนแรงและ และดำเนินการตามวิถีทางประชาธิปไตย จึงขอเสนอให้องค์กรหรือหน่วยงานที่มีความเป็นกลางและได้รับความเชื่อถือจากสังคม จัดเวทีสาธารณะและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความเห็นต่างจากภาคส่วนต่างๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยเฉพาะต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คดียุบพรรคอนาคตใหม่ ตามข้อกฎหมายและหลักวิชาการ น่าจะเป็นทางออกที่เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย