นักวิชาการ ฟันธง! ฝ่ายค้าน เหนือกว่า รัฐบาล หลังกรำศึก ซักฟอกผ่านมา3วัน

84

นักวิชาการ ชมฝ่ายค้าน ทำหน้าที่การอภิปรายได้ดีกว่ารัฐบาล หลังเปิดศึกซักฟอกผ่านมา3วัน แนะ ตวแทนซีกรัฐบาล ควรทำให้ดีกว่านี้ เน้นในเรื่องที่กระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชน

วันที่27 ก.พ.63 รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย อาจารย์สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวถึงภาพรวมการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่า ให้คะแนนฝ่ายค้านมากกว่านายกรัฐมนตรี เพราะมีเนื้อหาชัดเจนตรงประเด็น ผู้อภิปรายหน้าใหม่ฝ่ายค้านทำหน้าที่อภิได้ดีหากเทียบกับการชี้แจงของฝั่งรัฐบาล ซึ่งหากเทียบเป็นคะแนนให้ฝ่ายค้าน 7 คะแนน ส่วนทางนายกรัฐมนตรีให้เพียง 5 คะแนน เต็ม 10

ดังนั้นอยากฝากให้ฝ่ายรัฐบาลสร้างความชัดเจนในการชี้แจงการอภิปรายให้ประชาชนได้รับรู้และรับทราบอย่างชัดเจนในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน อาทิ ฝุ่น PM2.5 หรือ เรื่องไวรัสCOVID-19 ซึ่งประเด็นเหล่านี้ยังไม่ได้รับคำตอบอย่างชัดเจนจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 4 จะอภิปราย ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยภาพรวมวานนี้  ส.ส.ฝ่ายค้าน เน้นอภิปราย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในประเด็น การแก้ปัญหาหนี้สินประชาชน ยาเสพติด บ่อนการพนัน การแก้ปัญหาชายแดนใต้