ผ่านฉลุย! “บิ๊กตู่” นำ5 รมต. ชูมือ ผ่านศึกอภิปรายฯ “ลุงป้อม” ได้เสียงมากสุด “ธรรมนัส” น้อยสุด

64

สภาฯ  ลงมติญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกฯ ได้ 272 ต่อ 49 “ประวิตร” คะแนนเสียง 277 ต่อ 50 “วิษณุ” คะแนนเสียง 272 ต่อ 54 “อนุพงษ์ ” คะแนนเสียง 272 ต่อ 54 “ดอน ” คะแนนเสียง 272 ต่อ 55 “ธรรมนัส” คะแนนเสียง 269 ต่อ 55

วันที่27 ก.พ.63 เมื่อเวลา 09.30 น.ได้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุม โดยมีวาระสำคัญคือการลงมติในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ซึ่งผลปรากฏว่า ในการลงมติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จำนวนผู้เข้าประชุม 323 คน เห็นด้วยกับญัตติไม่ไว้วางใจ 49 คน ไม่เห็นด้วย 272 คน งดออกเสียง 2 คน

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จำนวนผู้เข้าประชุม 329 คน เห็นด้วยกับญัตติไม่ไว้วางใจ 50 คน ไม่เห็นด้วย 277 คน งดออกเสียง 2 คน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ จำนวนผู้เข้าประชุม 325 คน เห็นด้วยกับญัตติไม่ไว้วางใจ 54 คน ไม่เห็นด้วย 272 คน งดออกเสียง 2 คน

พลเอก อนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จำนวนผู้เข้าประชุม 328 คน เห็นด้วยกับญัตติไม่ไว้วางใจ 54 คน ไม่เห็นด้วย 272 คนงดออกเสียง 2 คน

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จำนวนผู้เข้าประชุม 326 คน เห็นด้วยกับญัตติไม่ไว้วางใจ 55 คนไม่เห็นด้วย 272 คน งดออกเสียง 2 คน

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวนผู้ร่วมประชุม 331 คน เห็นด้วยกับญัตติไม่ไว้วางใจ 55 คน ไม่เห็นด้วย 269 คน งดออกเสียง 7 คน

ทั้งนี้ นายชวนกล่าวว่าคณะกรรมาธิการกิจการสภา ได้ขอให้การคณะกรรมาธิการทุกชุดงดการเดินทางไปต่างประเทศในช่วงนี้ เพื่อเป็นตัวอย่างในการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคที่จะเกิดขึ้น

จากนั้นได้สรุปผล ผลงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสมัยที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการอ่านพระบรมราชโองการ ประกาศพระราชกฤษฎีกา ปิดสมัยประชุม สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2 พ.ศ 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 ก.พ.เป็นต้นไป