‘หน้าทัพ’ไม่ใช่’หน้าทับ’ ชาวบ้านยกประวัติศาสตร์ 200 ปีให้ทางหลวงแก้ป้าย

4318

เป็นข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นมาหลายปี กรณีที่กรมทวงหลวง ติดป้ายสี่แยกหน้าทับ ม.7 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยชาวบ้าน ระบุว่า ที่ถูกต้อง ต้องชื่อ บ้านหน้าทัพ

ประเด็นป้ายชื่อ บ้านหน้าทัพ ได้มีการถกเถียงกันบนเวทีสาธารณะมาแล้ว 2-3 ครั้ง ครั้งล่าสุดได้มีการนำเสนอประเด็นปัญหาบนเวทีงานปอเนาะครูดาโอะ บ้านปากพะยิง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่คนละฝั่งคลองกับบ้านหน้าทัพ นายวิโรจน์ หวันเหล็ม นักทัณฑวิทยา ชำนาญการเรือนจำพิเศษธนบุรี ซึ่งเป็นชาวนครศรีธรรมราช ได้อ้างอิงข้อมูลของนายน้อม อุปรมัย นักประวัติศาสตร์ อดีตส.ส.4 สมัย ของจ.นครศรีธรรมราช อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ระบุว่า สมัยสงคราม 9 ทัพ พระเจ้าปดุงยกทัพ 9 ทัพ เข้ามาโจมตีกรุงเทพมหานคร และบรรดาหัวเมือง ซึ่งหัวเมืองทางตอนใต้ อย่างนครศรีธรรมราช เป็นเป้าหมายการโจมตีด้วย และสามารถยึดเมืองนครศรีธรรมราชได้ระยะหนึ่ง ทางกรุงเทพฯต้องส่งทัพมาช่วยเหลือ โดยพระอนุชาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้ยกทัพมายังนครศรีธรรมราช ตั้งทัพอยู่ฝั่งครองก่อนเข้าตัวเมือง เพื่อรอทัพใหญ่มาสนับสนุน พม่าเมื่อทราบข่าว จึงส่งกองทัพและปืนใหญ่ มาประจันหน้าอีกฝั่งคลอง และระดมยิงปืนใหญ่เข้าใส่ จึงเรียกปากคลองแห่งนี้ว่า ปากคลองพม่ายิง ต่อมาได้ กลายเป็นคลองปากพะยิง

ส่วนบริเวณที่มีการตั้งทัพ เรียกว่า บ้านหน้าทัพ แต่ส่วนราชการ กลับเขียนเป็น หน้าทับ ในขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังใช้คำว่า หน้าทัพ จึงต้องการให้ส่วนราชการแก้ไขให้ถูกต้องตามประวัติศาสตร์

นายสมบูรณ์ ยีโหว๊ะ ชาวบ้านหน้าทัพ กล่าวว่า จะต้องเปลี่ยนตัวสะกด บ้านหน้าทัพ จากบ้านหน้าทับ มาเป็น บ้านหน้าทัพ โดยที่ใช้ พ.พาน จะสอดคล้องตามความเป็นจริงในเเง่ประวัติศาสตร์ชุมชน มีความหมายที่ชัดเจน จะทำให้ชาวบ้านเเละคนรุ่นหลัง มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์นี้ ความรักความห่วงเเหนต่อประเทศชาติ ถิ่นที่อยู่อาศัย เป็นส่วนหนี่งของการศรัทธาตามคำสอนในศาสนาอิสลามด้วย เเละที่สำคัญ ในเเง่การท่องเที่ยว ชุมชนเก่าเเก่เเห่งหนึ่งในเมืองคอน อายุ 236 ปี จะทำให้ประชาชนทั่วไป มาท่องเที่ยว เรียนรู้วิถีชุมชนเเห่งนี้มากขึ้น ทำให้การค้าขาย ที่พักอาศัย เเละการจับจ่ายใช้ส่อยในชุมชน ดีขึ้น เป็นสิ่งตามมาด้วย