รฟท.ปลื้ม! รถไฟรางคู่ รวดเร็วทันใจ “มาบกะเบา-ชุมทางจิระ” คืบแล้ว ร้อยละ 41.42

81

การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานความคืบหน้า รถไฟทางคู่ ช่วง”มาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ”  สร้างเร็วกว่าแผนงานที่วางไว้ คาดแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ภายในปี 2565

วันที่ 4 มี.ค.63 นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กลุ่มบริหารธุรกิจทรัพย์สิน และ รก.ผู้ว่าฯรฟท.กล่าวถึงความคืบหน้า โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางราง โดยก่อสร้างรางรถไฟทางคู่ขนานในเส้นทางที่มีความถี่การเดินรถสูง ทำให้ต้องจอรอเพื่อหลีกรถเป็นเวลานาน ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม

โดยโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง 132 กิโลเมตร วงเงินก่อสร้าง 29,968.62 ล้านบาท โดย รฟท.ได้ว่าจ้าง บริษัทอิตาเลี่ยนไทย ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และ กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อาร์ที เป็นผู้รับจ้างดำเนินงาน

สำหรับภาพรวมการก่อสร้างในปัจจุบัน ตามแผนงานกำหนดไว้ ร้อยละ 40.23 แต่มีความคืบหน้าร้อยละ 41.42 มีการก่อสร้างแบ่งออกเป็น 3 สัญญา คือสัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา – คลองขนานจิตร งบประมาณก่อสร้าง 7,560,000,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 48 เดือน แผนงานกำหนดไว้ ร้อยละ 56.71 ความคืบหน้าผลงาน ร้อยละ 59.35 เร็วกว่าแผน ร้อยละ 2.64

สัญญาที่ 2 ช่วงคลองขนานจิตร– ชุมทางถนนจิระ อยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติจาก ครม. ส่วนสัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ งบประมาณก่อสร้าง 9,290,000,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 42 เดือน แผนงานกำหนดไว้ ร้อยละ 33.598 ความคืบหน้าผลงาน 31.969 ล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ 1.629

นายวรวุฒิ มาลา กล่าวว่า ได้เร่งดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้แล้วเสร็จตามแผนงาน และพร้อมเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2565 ดังนั้น หากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถรองรับขบวนรถเพิ่มขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 2 เท่าตัว ทำให้มีความปลอดภัยในการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้าเพิ่มขึ้น สามารถเพิ่มความรวดเร็ว