3 นักวิจัยจีนค้นพบโควิด-19 ออกจากห้องทดลอง ออกแบบให้รักษายาก

908599

นักวิจัยจีนยืนยันว่า โควิด 19 เกิดจากการตัดแต่งพันธุกรรมโดยมนุษย์ ผลวิจัย ชี้เป็นไปไม่ได้ที่เชื้อจะกลายพันธุ์ตามธรรมชาติ ที่ไวรัสมีการเปลี่ยนแปลงยีนถึง 4 จุด ไม่ใช่แค่จุดเดียว ระบุ ต้องใช้เวลาถึง 10,000 ปี เชื่อเป็นไวรัสที่คนทำขึ้นแล้วเอามาปล่อยเพื่อทำลายจีน